PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Mlýnek v Padochově č.p. 22 vás zavede k jedné téměř zapomenuté vodní stavbě. Mlýn stojí na okraji obce Padochov na Neslovickém potoce, těsně nad jeho zaústěním do potoka Balinka. Jeho postavení ovlivnil nárůst počtu obyvatel při rozšíření důlní činnosti v této lokalitě. Vznik tohoto mlýnu nás zavádí až někam k roku 1700.

V minulém čísle jsme si vzpomněli na kopanou a v dnešním dílu si zavzpomínáme na historii házené v Padochově. První družstvo vzniklo v r. 1940, kdy se hrála tzv. Česká házená. Na snímku vidíme úspěšné družstvo z roku 1945.

SK Padochov
Padochov byla maličká havířská obec v revíru rosicko-oslavanském. Je sice maličká, má smělé a statečné občany. Život horníka není zrovna utěšený, větší díl svého života tráví pod zemí a proto nemůže nás překvapit, že jeho touha po radosti ze života vždy se živelně projeví, jakmile se dostane na boží slunce.

Kdy se tato postavila, nedá se již přesně zjistit. Stávala původně blíže sochy svatého Jana Nepomuckého a při rozšiřování silnice překážela. Proto po druhé světové válce se rozhodla skupina padochovských občanů pod vedením pana Karla Doležala, že zvoničku rozeberou a posunou ji dále od silnice tak, aby tam ještě mohl být zbudován chodník. 

„KULATÝ PÁNBÍČEK“ (též uváděn jako „Kulatý“ Kristus Pán, boží muka na „vanecké cestě“ u Padochova)
Letos uplynulo již 213 let od vybudování zajímavé sakrální, empírově pojaté, kamenné boží muky, u tzv. „vanecké cesty“, mezi Padochovem a Ivančicemi (cesty  lemované starými lípami).

V roce 1945 podala správa školy spolu s MNV žádost o zřízení Mateřské školy v Padochově. Ministerstvo školství této žádosti vyhovělo dekretem z 1. 10. 1945 a souhlasilo s otevřením MŠ od doby, kdy bude ustanovena učitelka.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME