PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Co čas dal a vzal č.23 - Kulatý Pánbíček

„KULATÝ PÁNBÍČEK“ (též uváděn jako „Kulatý“ Kristus Pán, boží muka na „vanecké cestě“ u Padochova)
Letos uplynulo již 213 let od vybudování zajímavé sakrální, empírově pojaté, kamenné boží muky, u tzv. „vanecké cesty“, mezi Padochovem a Ivančicemi (cesty  lemované starými lípami).

Dnešní její torzo, se zachovalým pískovcovým sloupem, již vlastně tuto původní památku, bez notné dávky představivosti, nepřipomíná.  Boží muka pocházejí z dílny padochovského kameníka Jakuba Špiříka. Fundátorem byl pak Jakub Dobčik. Celá boží muka byla vytesána z padochovského pískovce, jenž byl vylámán v tzv. „Žemličkově lomu“ v části Padochova za Sokolovnou – foto asi s Jarkem Řezáčem někdy v 60 létech.

V současnosti zde lze spatřit mezi dvěma lípami, na čtvercové podnoži (100x100 cm) hranolová patka (50x50x30 cm), která má na přední straně, v rytém rámu s ujmutými rohy, nadpis: JACOb DObČINK FUN DATOR 1806. Na ní je pak sloup (170 cm vysoký, ve středové části o průměru 45 cm), ukončený čtvercovou deskou (50x50x7 cm). Ta sloužila jako podklad pro sochu Krista v podživotní velikosti (výška 120 cm) s nakročenou pravou nohou. Tělo bylo řešeno v aktu, jen s bederní rouškou svázanou k levému boku. Na paži Krista byly okovy, ruce v předloktí svázány provazem a položeny na kuželkovém sloupku ukončeném koulí. Socha byla v osmdesátých letech sražena, a nějakou dobu se povalovala na zemi. Po soše Krista zbyl na sloupu, jako zdvižený prst k nebi, jen železný hřeb kterým byla ukotvena. Vlastní socha Krista byla poškozena již ve třicátých létech minulého století (uražena levá ruka). Jak uvádí ve své publikaci Boží muky v kraji ivančickém z roku 1936 L. Vašek: „…i zde zloba lidská jim někdy ubližuje, jak svědčí uražená ruka Kristova na pěkné barokní boží muce u Padochova“.

Torzo sochy Krista z popisované sakrální památky se nacházelo v soukromých rukou a podařilo se mi ji získat zpět ovšem v žalostném stavu (viz foto). Je v současnosti uloženo v oslavanském muzeu a myslím si, že by stálo ji nahradit nějakou replikou. Celý objekt, který je situován na parcele 2248/1, je veden jako nemovitá kulturní památky okresu Brno-venkov pod  registračním číslem 0880.

M. Růža - říjen 2019

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME