PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Pravidla cvičení

Máte-li zájem přihlásit se do některého z oddílů, kontaktujte prosím konkrétní cvičitelku/cvičitele. Kontakty na vedoucí oddílů naleznete na našich webových stránkách u jednotlivých oddílů.

1. Kdy se cvičí
Cvičí se podle rozvrhu, který je přístupný na internetových stránkách jednoty a nástěnkách.
Výbor má výhradní právo zrušit pravidelná cvičení z důvodů konání soutěží a jiných sokolských akcí.

2. Dělení cvičení
Cvičení v sokolovně dělíme do dvou skupin:

otevřená – cvičení je otevřené všem zájemcům a přijít sportovat má právo kdokoliv, vždy po předešlé dohodě s vedoucím oddílu. Kontakt na vedoucího oddílu najdete na našich webových stránkách

uzavřená – cvičení není volně přístupné, jedná se např. o pronájmy nebo profesionální tréninková cvičení

příležitostná cvičení - v případě, že je tělocvična volná, je možné ji jednorázově zarezervovat. Aktuální využití tělocvičny je na internetových stránkách v kalendáři. Rezervaci je možné provést nejpozději 7 dní před konáním cvičení. Zájemce (vedoucí cvičení) rezervuje tělocvičnu oznámením starostce sokolu. Pokud je většina účastníků cvičení členi Sokola, cvičení se řídí pravidly pro členy Sokola s tím, že nečleni uhradí jednorázový příspěvek. V případě, že je většina účastníků nečleni, cvičení je posuzováno jako pronájem.

O charakteru cvičení rozhoduje jeho vedoucí, který je uveden v rozvrhu.

3. Co dodržujeme
Dodržujeme základní bezpečnostní předpisy a hygienická opatření.
 
4. Pro rodiče cvičících dětí
Je zcela v kompetenci cvičitele, zda rodičům či jinému doprovodu dítěte povolí či nepovolí jejich účast na jeho hodině v sále, či umožní zůstat doprovodu dítěte v předsálí nebo šatně.
 
5. Z provozního řádu sokolovny
Zákaz kouření v sokolovně.
Přezutí do čisté obuvi je nutné (platí i pro doprovod dětí!!!).
Vstup cvičenců pouze za doprovodu vedoucího oddílu.

6. Úklid nářadí a pomůcek
Po cvičení je nutné uklidit nářadí a pomůcky, zkontrolovat WC a světla. Pomůžeme vedoucímu oddílu a nenecháme to jen na něm.
 
 
 
 
Attachments:
Download this file (Pravidla_Sokolovna.pdf)Pravidla sokolovny[ ]97 kB

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME