PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Co čas dal a vzal č. 29 - Mlýnek

Mlýnek v Padochově č.p. 22 vás zavede k jedné téměř zapomenuté vodní stavbě. Mlýn stojí na okraji obce Padochov na Neslovickém potoce, těsně nad jeho zaústěním do potoka Balinka. Jeho postavení ovlivnil nárůst počtu obyvatel při rozšíření důlní činnosti v této lokalitě. Vznik tohoto mlýnu nás zavádí až někam k roku 1700.

Pravdě původní mlynáři byli Anton a Marina Chvalovští zde vychovali mnoho potomků a žili zde s mnoha pomocníky jak přespolními, tak i domkaři z Padochova až do roku 1875, kdy mlýn kupují Franz, Theodor a Johaan Müllerovi. V majetku jednotlivých potomků Müllerů byl až do roku 1903, kdy jej 10.5.1903 prodali Josefu a Marii Jedličkovým.

V roce 1907 přechází mlýn na pozdější Rosickou báňskou společnost Láska Boží v Brně. Následně mlýn odkoupili v roce 30.5.1935 Jan a Anna Grossovi. Báňská společnost jim též pronajala 378 m2 pastviny u haldy z dolu Františka ke zřízení vodní nádrže na vodu pro pohon mlýna. Smlouva zněla na 26 roků za poplatek 10 haléřů za 1 m2 ročně. Za celou dobu provozu mlýna se zde vystřídalo mnoho stárků, mlečů, mládků či krajánků. Jedním s nejznámějším byl i Sebastián Červinka, vysloužilý voják, který u lomu v Padochově vybudoval tzv. Pastoušku.

Poválečnými obyvateli mlýna byli rodiny Žemličkových a Škarabelových. Poslední mletí kvalitní mouky, pro kterou si chodili kupovat i místní občané, bylo někdy okolo roku 1950. Nynější nemovitost vlastní paní Drahuše T.

Sestavil M. Růža - únor 2020

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME