PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Co čas dal a vzal č.20

V roce 1945 podala správa školy spolu s MNV žádost o zřízení Mateřské školy v Padochově. Ministerstvo školství této žádosti vyhovělo dekretem z 1. 10. 1945 a souhlasilo s otevřením MŠ od doby, kdy bude ustanovena učitelka.

Dekret obdržela učitelka Ludmila Hajdová z Dolní Bečvy s nástupem 1.2.1946. Poněvadž se již vědělo, že školka bude otevřena, připravily maminky mnoho krásných hraček, které pak předaly do MŠ. Otevření MŠ se zúčastnili učitelé, maminky s prvními žáčky a několik občanů. Děti seděly za kulatými stolky na malých židličkách, které pořídil důl Kukla. MŠ otevřel a předal předseda MNV Jan Sobotka. Do školky bylo zapsáno 28 dětí z ročníků 1940-41. Poněvadž práce s dětmi v MŠ je poněkud odlišná od práce v obecní škole, měla učitelka k ruce ještě opatrovnici a školnici pí Boženu Vrbasovou, manželku školníka z obecní školy (foto - první žáčci).

Za svou práci dostávala měsíčně 250 Kč a denní úvazek byl 6 hodin. Vzhledem k tomu, že hračky vyrobené maminkami byly velmi zdařilé, uspořádala MŠ na podzim výstavku těchto prací. V roce 1947 bylo MŠ v Padochově přiděleno 10 000 Kč na vnitřní vybavení školky. Ve školním roce 1947-48 bylo přihlášeno 21 chlapců a 14 děvčat. 1.9.1948 odchází ze zdravotních důvodů opatrovnice pí Vrbasová, kterou nahrazuje pí Zdena Pokorná za měsíční plat 600 Kč. V ročníku 1948-49 je ve školce 16 chlapců a 16 děvčat. V tomto roce se provdala učitelka Hajdová a přijala jméno Sehnalová. V ročníku 1949-50 je ve školce 30 dětí. 8.9.1949 podává žádost o přeložení do Brna učitelka Sehnalová. Nutno podotknout, že tato první učitelka v naší školce byla velmi svědomitá a oblíbená a vykonala velký kus práce při vybudování této školky. Od 1.3.1950 střídá paní Pokornou nová opatrovnice pí Božena Ryšavá a přichází nová učitelka 40 Jiřina Nekužová rodem ze Zbýšova. V roce 1950 se opět zapojuje ústřední topení, které bylo z úsporných důvodů ve válečných letech odpojeno. V roce 1952-53 je ve školce 32 dětí a tento školní rok učí pí Božena Sojková. Do ročníku 1953-54 se 34 dětmi nastupuje pí Milada Hauserová. V roce 1956-57 byly zbudovány splachovací záchody a umývárna. Od 1.1.1958 nastupuje nová pomocnice pí Helena Růžová. Ve školce je v této sezóně 32 dětí. Učitelka M. Hauserová působí na této školce spolu s p. Helenou Růžovou do roku 1969 (foto). Za tuto dobu „prošlo“ pod jejich rukama 464 dětí. Nejsilnější ročník byl 59-60 a to 35 dětí, nejslabší 67-68 21 dětí. V roce 1969 nastupuje zástupkyně pí Vyhnalíková, která je zde s pí Růžovou do roku 1973. Školní rok 1973-74 je zahájen novou učitelkou pí Emílií Bendlovou s novou pomocnicí Janou Klímovou. V roce 1974-5 jsou pro potřebu školky vyrobeny prolézačky a kolotoč na sokolovně a je zakoupen nový radiopřijímač. Na krátkou dobu od 1.9. do 17.10.1983 učí na MŠ p. Marcela Slaninová ze Zbýšova. Po ní přichází 17.10. Eva Rozmarinová ze Zastávky, která zde učí i v ročníku 1984-85. Ročník 85-86 zahajuje Marcela Slaninová, kterou střídá 1.11.1986 Ivana Vařejková z Padochova. V tomto roce dochází k uzavření Základní školy a tak se MŠ stěhuje do 1. patra a zahajuje celodenní provoz. 3.3.1989 se stává ředitelkou MŠ Jana Němcová, která zde učí s učitelkou Marií Chaloupkovou. Tato dvojice zde působí do 1.5.1991, kdy se vrací po mateřské dovolené pí ředitelka Ivana Vařejková. Na místo učitelky přechází Jana Němcová. Tuto učitelku střídá v ročníku 94-95 Alena Schneiderová a to na poloviční úvazek do konce ročníku 95, kdy nastupuje Marie Chaloupková, která zde působí do 13.1.1999. Na její místo nastupuje Jana Požárová ze Zbýšova. Ve školních ročnících 2001-2007 se u vedoucí učitelky Ivany Vařejkové střídají Dana Ondráková a Hana Janderková, obě na poloviční úvazek. Od roku 1989 do dnešního dne vykovává práci školnice p. Marie Janíčková z Padochova.

V roce 2009 dochází k celkové rekonstrukci budovy MŠ od základů až po střechu za téměř 10 milionů korun (foto). Na posledním snímcích vidíme dnešní podobu MŠ v Padochově. Současnými učitelkami jsou v Růžové třídě vedoucí učitelka Ivana Vařejková a učitelka Ivana Křivánková. V Modré třídě jsou učitelky Žaneta Vašulínová a Veronika Adamová. Působí zde i profesionální chůva Klára Zimmermannová.

MŠ se nachází v přízemí a 1. Patře. Třídy jsou prostorné se spoustou přirozeného světla, rozdělené na hernu a místnost pro stolování. Suterén budovy je využíván jako místní knihovna a zájmové kluby. K budově patří i školní zahrada, která je vybavena herními prvky. Na pobyt venku chodí děti do blízkého lesa a na dětské hřiště na sokolovně. MŠ má dlouhou tradici a její prostředí nabízí téměř rodinnou atmosféru, kterou podporuje i Spolek přátel a rodičů MŠ Padochov.

Sestavil M. Růža – květen 2019

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME