PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Co čas dal a vzal č. 25

Rybičková skála je přírodní památka ev. č. 205 severovýchodně od Padochova u Neslovického potoka. Oblast spravuje AOPK Havlíčkův Brod. Hlavním důvodem ochrany je významná paleontologická lokalita s nálezy permských zkamenělin, především ryb.

Přírodní památka byla vyhlášena 11. prosince 1980 na území o rozloze 0,0511 ha. Objekt je charakterizován poměrně rozsáhlým skalním masivem. Čtyřicet metrů dlouhá skála katastrálně spadá pod vesnici Padochov. Nadmořská výška se pohybuje od 305 do 320 m. Skála je součástí Boskovické brázdy, která je velmi významnou geologickou a paleontologickou lokalitou. K lokalitě vede zeleně značená turistická cesta z Oslavan do Neslovic. Jde o bývalou lomovou stěnu, která je díky nalezeným otiskům prvohorních rostlin a ryb významnou paleontologickou lokalitou.


Z archeologických nálezů je patrné, že území bylo osídleno již v neolitu. Našlo se zde i několik málo kamenných nástrojů, ze kterých lze usoudit, že zde pobývali mlado nebo pozdně paleolitičtí lovci.  V 80. letech 19. století byly v lokalitě nalezeny hojné zbytky ryb, odtud její jméno. V roce 2002 se v okolí Rybičkové skály našlo asi 200 ks prehistorických ryb.
Rybičková skála je součástí Boskovické brázdy, která se řadí do mladších prvohorních brázd a patří do svrchního karbonu a permu. Měří přibližně 40 m na délku a 13 m na výšku. Je tvořena hlavně sedimentárními horninami padochovského souvrství, konkrétně nepravidelně se střídajícími jílovci, prachovci a pískovci zeleno-šedé barvy.  Upravená turistická cesta vede této skály až k rozhledně Vladimíra Menšíka na Hlíně a je vyhledávanou výletní trasou.


Sestavil M. Růža – prosinec 2019

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME