PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Na návsi v pozadí při rekonstrukci skladu zakoupené od Rosické báňské společnosti na hasičskou zbrojnici v r. 1910, kde jak vidíme v pozadí, stojí budova č. 36 vesnického potravinářského spolku VZÁJEMNOST – VČELA (založená kolem r. 1900) s vchodem uprostřed boční strany směrem k hasičce. Zřejmě již těžko kdo si pamatuje, kdy tato budova vznikla a jejího původního majitele. Kronika obce se začala psát až od r. 1923 a v obecních knihách dochovaných od r. 1889 psaných tehdejším starostou p. Hugo Schöffelem se o předchozích majitelích nepíše. Je však známo, že předtím se obchod jmenoval ŠTĚSTÍ. Posledním soukromým prodejcem byl zřejmě p. Hynek Zima. Ten zde pracoval ještě po založení Jednoty. Po něm byl vedoucím pan Jindřich Hošek z Neslovic, který měl v budově byt.

Břidličnatou cestou z Václavky sestupujeme k Neslovickému potoku. Procházíme pod vedením vysokého napětí. Po levé straně mezi křovinami a starými vrbami zahlédneme přečerpávací stanici vodovodu do Zbýšova tzv. „DOMÉČEK“. K němu se dostaneme cestičkou přes potok ke Zbýšovu, která navaluje na polní cestu, po které byste došli kolem cihelny k benzínce.

Když jsme se vydali před několika roky po silnici od Padochova nebo Oslavan směrem na Zbýšov, v údolí potůčku, který přitéká od Neslovic, bylo osamocené stavení. První, co neznalého cestovatele napadlo, je, že jde zřejmě o myslivnu. Ale není tomu tak, bylo to kdysi důležité místo související s těžbou uhlí, byla to čerpací stanice, kterou místní nazývali nejprve „Mašinka", později „U Ryškových".

V minulém čísle jsem Vám představil starosty a předsedy obce Padochov. V dnešním díle Vás seznámím se starosty a předsedy TJ Padochov. Začneme prvním starostou Josefem Suchým (1), který byl zvolen zakládajícím výborem 26.1.1919 ještě před založením Sokola Padochov. V této době byli voleni starostové pouze na jeden rok. Podruhé byl zvolen v r. 1924. Druhým starostou byl Adolf Růžička (2) zvolený 27.9.1919. Eduard Hrůza (3) byl v čele Sokola v letech 1920, 21, 24, 25, tedy 4 volební období.

V dnešním čísle bych Vás chtěl seznámit s padochovskými starosty. Začněme s nejstarším zápisem o starostovi.

Na zvonci padochovské zvoničky, který má krásný ornament kolem sebe a podoby dvou svatých, z nichž jeden je určitě Florián a druhý nezjištěn, je také nápis, že zvon byl odlit v Brně roku 1737. Dále je zde nápis IOSEFEN GUBALEK RICHTER (soudce) a co nás nyní nejvíce zajímá IACOB DOPSKI BURGERMEISTER starosta. Jejich jméno bylo později změněno na Dobšík. Druhou zprávou o starostovi popisuje kříž, který stojí na křižovatce a byl věnován manžely Foppovými, kde je také napsáno, že býval starostou.

V dnešních toulkách časem se vrátíme do r. 1920, kdy 21. března nově založené Stavební družstvo zakoupilo od Jana Řeřuchy zahradu za 5 000,- Kč a postavili si svůj Dělnický dům s hospodou a řeznictvím. V této budově se založila Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ), která se stala konkurencí TJ Sokol Padochov, která byla založena o rok dříve a cvičila na verandě hostince U Danielů.

V září 1929 byla započata a 24.8.1930 slavnostně otevřena v pořadí druhá Masarykova jubilejní škola. Jejím prvním řídícím učitelem byl Raimund Ján (foto), který tuto funkci zastával až do roku 1948, kdy odchází do výslužby. Po jeho odchodu zastupoval krátkou dobu ve funkci řídícího učitele p. Možný z Bystrce. Za jeho působení zde učí i Karel Adam (foto), který byl následně jmenován do funkce vedení školy. Řídící Karel Adam zde působí do 5.12.1964, kdy onemocněl.

„Pódloch“ v Padochově.

V roce 1848 se v revíru objevili noví těžaři a začali urychleně hloubit důl Františka v Padochově na levé straně Neslovického potoka. Byli to bratři Kleinové, Lehner a Petříček. Důl hloubili v blízkosti bývalého dolu Mašina těžařů Müllerů, který byl od roku 1820 ponechán v klidu.

HORNICKÁ ŠKOLA V PADOCHOVĚ
Hornická škola v Padochově, byla první školou tohoto typu v Evropě. Nacházela se v prostorách bývalého dolu Františka, který byl v té době výdušnou šachtou dolu Kukla. Škola byla založena v roce 1944, tedy ještě za války. V prvním ročníku bylo pouze 12 učňů, kteří byli ubytováni ve čtyřech dřevěných chatkách.

V minulém čísle jsem psal o osvobození Padochova. K této události patří i pomník partyzána Václava Pazderky, který se nachází v lesním prostoru vlevo směrem ke Zbýšovu od Václavky a pomníčku „Šurynka“, o kterém jsem již psal v díle Co čas dal a vzal č.17. Václav Pazderka zde tragicky zahynul 26. dubna 1945 v posledních dnech II. světové války.

Tags:

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME