PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Co se událo v naší jednotě v březnu a dubnu 2024.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA
V neděli 17.3. uspořádali padochovští Sokoli velikonoční dílnu pro naše „Sokolíky“ a děti Sokolů. Děti s maminkami a babičkami si přišli vyrobit velikonočního zajíčka.
V dobré pohodě při dětských písničkách, s chutnou kávou a nějakým tím mlsáním jsme se naladili na jaro a nadcházející velikonoce.
Děti odcházely spokojené s výsledkem svého snažení, zúčastněný ženský doprovod s pocitem hezky stráveného odpoledne.
Rádi Vás pobavíme na dalších akcích TJ Sokol Padochov,  Marie Chaloupková místostarostka

Co se událo v naší jednotě v lednu a únoru 2024.

2.sokolský ples
V sobotu 17.2 jsme uspořádali 2. sokolský ples, kde k tanci a poslechu hrál všem dobře známý „DANTESO“ – Daniel Krhut, již dle prodeje vstupenek na obci to vypadalo opět na velmi hojnou účast hlavně mladší generace.
Od 20 hod. se to opět v padochovské sokolovně rozjelo na plné obrátky. Součástí plesu byla samozřejmě tombola a vstupenky byly také slosovatelné. Tombola, která čítala bezmála 200 cen byla naplněna velice hodnotnými cenami od dárkových balení vín místních lokálních vinařů přes poukazy do restaurací, sportovních obchodů až po vysavač, mixér, reproduktor atd.
Zpestřením večera bylo taneční vystoupení 2 členů taneční skupiny Mighty Shake ze Zastávky, zábava byla v plném proudu a pokračovala do opravdu časných ranních hodin, sokolovna tzv. praskala ve švech. Celkově se zúčastnilo plesu kolem 115 lidí.
Musíme poděkovat sponzorům za poskytnuté dary či poukazy do tomboly, dále i sponzorovi – AAM Metaldyne Oslavany za finanční dar a Městu Oslavany nejen za každoroční dary do tomboly, ale i velkou podporu naší organizace. Děkujeme všem, kteří dorazili a doufáme, že si ples užili a odcházeli s nějakou zajímavou výhrou. Díky celému týmu lidí za pomoc při přípravách, organizaci i úklidu po plese. Za rok opět NAZDAR!
Lukáš Adam

Významný svátek naší státnosti 28.10. - 105té výročí jsme uctili položením květinové dekorace k památníku sokolů - těch, kteří tvořili pevný základ našeho samostatného státu svou pevnou morálkou, silou a samozřejmostí tvořit společný celek.
Nápis na stužce z archivu Sokola:  K LÁSCE K RODNÉ ZEMI A ÚCTĚ K DUCHOVNÍMU DĚDICTVÍ NAŠEHO NÁRODA. Vzletné? Ano. Slova úcty k hrdosti a minulosti našeho samostatného státu tomu přináležejí.

MAŠKARNÍ KARNEVAL V PADOCHOVĚ
Co by to bylo za plesovou sezónu bez maškarního karnevalu pro děti?  No, asi by to nebylo ono. Proto 18.února do sálu Sokolovny v Padochově spěchali rodiče, prarodiče a hlavně děti v krásných maskách. Celkem si přišlo zatančit a zasoutěžit více jak 60 dětí, které doprovodilo 100 dospěláků. Po celou dobu karnevalu se hrály hry pod vedením oddílu Magi (Jiřina Adamová, Dana Bulová a Hana Schwarzová) a také tančilo. Tanečky děti učila Myška (Adéla Straškrabová) a super bylo, že se zapojili také rodiče. Díky sponzorům, měly děti bohatou tombolu a byly oceněny krásné masky a šikovní tanečníci a tanečnice. Po celé odpoledne byla v Sokolovně nádherná atmosféra.
Děkujeme. Mgr. Hana Schwarzová

Turistický  oddíl udělal pomyslnou tečku za sportovním rokem 2021 „štěpánskou“ vycházkou po okolí. Sešlo se 16 nadšenců a 3psi.

Jednotlivé oddíly již zahájily cvičení a tělocvična je každý den v týdnu vytížená. Roste i zájem veřejnosti o pronájem naší krásné zvelebené sokolovny.

Začínáme rok 2022 a věříme, že pro pořádání naplánovaných akcí bude rok 2022 příznivější než dva roky předešlé, covidové. Už se těšíme na setkávání s našimi členy i příznivci.

Pro členskou základnu a pro výbor T.J. Sokol Padochov i padochovské jde o důležitý rok – rok volební. Shodou okolností jak do Výboru TJ, tak do zastupitelstva města Oslavany.

Strašidelný les plný přízraků
Bylo nebylo 6.11. se na Václavce v Padochově stalo něco moooc zajímavého. V 17h se návštěvníci vydali po spirále času a svým podpisem v Kouzelné knize se ocitli v lese, který byl v moci duchů, kouzel a přízraků. Museli podstoupit několika zkouškám než byli vpuštěni za kouzelný závoj, kde vládla tma, tajemno a spousta nástrah od podivných bytostí např. sáhnout do nádoby s nápisem -
polo-stvrdlí červi, rozemleté kosti, sušení ježci……., kdo zvládl mohl pokračovat k bílé paní, zde dostal svítící náramek, který byl pomyslným klíčem ke vstupu za závoj…..

Ohlédnutí za úžasnou akci TJ Sokol Padochov 18.9.2021

90. výročí otevření sokolovny Padochov

Program:
Valná hromada
Všechny členy sokola a hosty přivítala starostka TJ Sokol Padochov Ing. Anna Peterková. Seznámila s hospodařením naší jednoty, která si vede i přes různá omezení díky pandemii velice dobře. Vyjádřila velké poděkování za podporu Městu Oslavany a sponzorům, kteří se podílí na rozvoji tělovýchovy a sportu od předškolního věku až po seniory. Vedoucí jednotlivých oddílů seznámili přítomné členy se svou činností. Místostarosta p.Ing. S. Staněk nám poděkoval za naši tvůrčí aktivitu a popřál nám hodně sil a úspěchů v následujícím období. Děkujeme všem členům za hojnou účast.

Tradiční ROZMARÝNOVÉ HODY, se konaly 14.8.2021. Hodové právo bylo uděleno místostarostou  Ing. Svatoplukem Staňkem hlavním stárkům v 17.30h a tím byly Rozmarýnové hody zahájeny.
Opět velmi zdařilá akce, která je neodmyslitelně spjata s TJ Sokol Padochov.
Jsou naší nejvýznamnější událostí v roce. Garantem byla DiS Helena Horáková, která zabezpečovala organizačně vše kolem nich. Hody jsou naše srdcovka, chceme tuto tradici udržet a předávat dalším generacím a tak jsme všichni sokoli byli „k ruce“ garantu, stárkům i naší starostce.

Strana 1 z 2

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME