PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Co čas dal a vzal č. 36 - Starostové a předsedové TJ Padochov

V minulém čísle jsem Vám představil starosty a předsedy obce Padochov. V dnešním díle Vás seznámím se starosty a předsedy TJ Padochov. Začneme prvním starostou Josefem Suchým (1), který byl zvolen zakládajícím výborem 26.1.1919 ještě před založením Sokola Padochov. V této době byli voleni starostové pouze na jeden rok. Podruhé byl zvolen v r. 1924. Druhým starostou byl Adolf Růžička (2) zvolený 27.9.1919. Eduard Hrůza (3) byl v čele Sokola v letech 1920, 21, 24, 25, tedy 4 volební období.

  

Hynek Brázda (4) byl starostou r. 1922. Karel Vrbas (5) 1923. Václav Vampula (6) v roce 1927.

  

Po něm následoval Vilém Karpfl (7) 1928-35. Nejdelší volební období před válečných letech měl starosta Jaroslav Krška (8) a to v roce 1928 a v období 1936-48, tedy 11 roků. V roce 1948 František Prokeš (9) jako druhý poválečný starosta TJ Sokol. V roce 1949 byl zvolen do funkce učitel Adam Karel (10). V letech 19850-51 byl posledním starostou Ladislav Skýva (11), který zastával svou funkci až do zrušení činnosti ÚV KSČ v r. 1952.

   

V 1952-60 se stává předsedou TJ Baník Padochov Josef Kotouč (12). I přes změnu názvu se i v té době pořádají Sokolské plesy, Věnečky či Silvestry. V roce 1957 přebírá majetek Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) a předsedou se stává Vlastimil Průša (13) a to v letech 1960-65 a 1971-78. Postupně se střídá se Ctiborem Skývou (14), který zastává funkci v letech 1965-70 a 1978-90, kdy je znovu obnovena činnost Sokola, vrácen majetek a do funkce starosty obnovené jednoty je zvolen Ctibor Skýva a je v čele TJ až do roku 2004.

  

V témže roce je zvolen nový starosta Miloš Růža (15), který zastává tuto funkci až do roku 2020, kdy odstupuje ze zdravotních důvodů a nově je zvolena první žena v historii padochovského Sokola coby starostka Ing. Anna Peterková (16).

  

Nacházíme se v nelehké době, ale věřím, že tradice naší TJ Sokol Padochov bude pokračovat v odkazu našich dědů a otců. Tužme se !

PS: Podrobněji na našich stránkách www.Padochov.cz

Sestavil M. Růža – říjen 2020

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME