PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Co čas dal a vzal č. 34 - Dělnický dům

V dnešních toulkách časem se vrátíme do r. 1920, kdy 21. března nově založené Stavební družstvo zakoupilo od Jana Řeřuchy zahradu za 5 000,- Kč a postavili si svůj Dělnický dům s hospodou a řeznictvím. V této budově se založila Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ), která se stala konkurencí TJ Sokol Padochov, která byla založena o rok dříve a cvičila na verandě hostince U Danielů.

 

Na snímku z r. 1933 jsou účastníci Valné hromady z nich poznají místní čtenáři členy jednoty p. Spurného, Panovského, Žaluda, Jedličky, Bárty, Pelikána, Valacha, Valachovou, Hájkovou, Chmelíčkovou a jistě doplníte i své předky. Na druhém snímku jsou společně s žactvem DTJ před budovou Dělnického domu. Pod vedením pana ředitele Raimunda Jána sehráli několik divadelních představení, z nichž byla nejznámější V ochraně krále hor z r. 1929.

Vraťme se k samotné budově Dělnického domu. V roce 1924 zaniká Stavební družstvo a budovu kupuje František Daniel, který má i hostinec na návsi a časem prodává obě pohostinství p. Goldmanovi, majiteli pivovaru v Ivančicích. V  roce 1924 se stěhuje do Padochova Josef a Růžena Valešovi, kteří mají 8 dětí a kupují hostinec a řeznictví na návsi. Syn Josef s manželkou Ludmilou si v r. 1932 pronajímají Dělnický dům, kde stále se schází DTJ. Po smrti otce r. 1944 kupují od již zmíněného p. Goldmana Dělnický dům. Bratr Josefa ml. Jan Valeš s manželkou Ludmilou přebírají v r. 1942 hostinec a řeznictví na návsi.

Bohužel ani v těchto rodinách se nezachovala fotografie celého Dělňáku. Získal jsem pouze záběr ze sokolovny, kde v levé části vidíme budovu s věžičkou a korouhvičkou s nápisem 1920. To byla budova Dělnického domu, která stála asi 50 m od domu mého dědy, kde žiji dodnes i já. Horní část budovy se začala bourat asi v r. 1957. Zůstala pouze „základna“ a pod ní část kuchyně, do které jsme s mámou a sousedy chodívali vařit povidla či drát peří. To se ještě zpívalo a sousedské vztahy byly velmi dobré. Zbytek budovy se boural v r. 1965 a později zde postavil dům vnuk Josefa ml. Jiří. I ten dům prodal a dnes zde žije nová starostka TJ Sokol Padochov se svojí rodinou.

Sestavil M. Růža – září 2020

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME