PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Co čas dal a vzal č. 39

Břidličnatou cestou z Václavky sestupujeme k Neslovickému potoku. Procházíme pod vedením vysokého napětí. Po levé straně mezi křovinami a starými vrbami zahlédneme přečerpávací stanici vodovodu do Zbýšova tzv. „DOMÉČEK“. K němu se dostaneme cestičkou přes potok ke Zbýšovu, která navaluje na polní cestu, po které byste došli kolem cihelny k benzínce.

Jako malí kluci jsme v okolí „doméčku" trávili spoustu volného času. Pod čerpačkou bylo poměrně velké jezírko vytvořené „přebytečnou" čistou vodou, ve které nechyběli čolci, raci či žáby. Voda, na které jsme se plavili na vorech, dosahovala hloubky až 2 metrů. V chladném počasí, kdy už jsme byli moc zmáčení, nás „hodní strýcové", kteří na čerpačce v té době sloužili, nás nechali osušit na elektrických kamnech, které pro nás, většinu kluků, byly malým zázrakem.

Dnes je čerpací stanice plně automatická. První voda se zde čerpala již v roce 1917 a nachází se v katastru obce Padochov. Po té se obec rozhodla, že pramen prodá Zbýšovu, neboť ve Žlíbku se nacházel pramen s průtokem 3,6 l/min. Bohužel při hloubení studny (trhavinou) došlo ke ztrátě pramene a obec byla bez plánovaného vodovodu. V roce 1927 byl zbýšovský vodovod zrekonstruován a jako vodní zdroj pro město Zbýšov. V roce 1932 byly též zrekonstruovány dva zářezy, každý o délce 15 metrů. Vydatnost zářezů činila 8,5 l/sec. Voda ze zářezů stéká do štoly asi 6 m hluboké. Vstup do štoly je zjištěn betonovým poklopem, který vidíme ve spodní části oplocení na cestě k Rybičkové skále. Oba zářezy jsou ve tvrdé skále v hloubce cca 6 metrů. Spojení obou zářezů je provedeno 3,6 m před šachtou, odtud stéká voda přes kalosvod pod korytem potoka k čerpací stanici do rozdělovací jímky. Po odkalení stéká do druhé čerpací jímky o průměru 350 cm o výšce 475 cm. Je zde též umístěn dávkovací přístroj chloru sodného pro dezinfekci vody. Odtud vodu pohání dvě plnoautomatická horizontální čerpadla (jedno záložní) s kapacitou 550 l/min, ze které je již zmíněnými čerpadly čerpána výtlačným potrubím do tří komorového vodojemu o obsahu 2 x 150 m3 a 250 m3, který byl postaven v roce 1951 v části Velké Padělky.

V roce 1982 schválilo město Zbýšov úpravu prameniště na základě studie Hydro-projektu Brno. Tato úprava obou zářezů zvýšila vydatnost prameniště na 11 l/sek. V počátku 21. století, byly zprovozněny další dva zářezy. Tyto 4 zářezy jsou již na parcelách Zbýšova.

Sestavil M. Růža 2021

 

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME