PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Co čas dal a vzal č. 33 - Masarykova jubilejní škola

V září 1929 byla započata a 24.8.1930 slavnostně otevřena v pořadí druhá Masarykova jubilejní škola. Jejím prvním řídícím učitelem byl Raimund Ján (foto), který tuto funkci zastával až do roku 1948, kdy odchází do výslužby. Po jeho odchodu zastupoval krátkou dobu ve funkci řídícího učitele p. Možný z Bystrce. Za jeho působení zde učí i Karel Adam (foto), který byl následně jmenován do funkce vedení školy. Řídící Karel Adam zde působí do 5.12.1964, kdy onemocněl.

Po krátkých problémech byl jmenován ředitelem od 1.3.1965 Richard Mikulášek. Po pětiletém ředitelování odchází do důchodu k 1.8.1970. Od tohoto data je jmenována ředitelka školy Věra Wollingerová. I ta zde působí pět let a přichází nová ředitelka Božena Koláčková z Holasic, která zde působí 3 roky. Jako poslední ředitelka školy je zvolena Anna Ondráková. Rozhodnutím úřadů je ukončen provoz obecné školy školním rokem 1985-86. Od té doby dojíždí všechny děti do ZDŠ v Oslavanech.

Během celé této doby se vystřídalo na zdejší škole mnoho učitelů a to Petr Pávek, Robalová, Vitlichová, Jurková, Chyba, Horák, Sojka, Blížkovská, Adamová – Potyčná, Zoubková, Kabeš, Polanská, Tomanová, Píše, Brázda, Kraus, Krausová a jiní na které se již zapomnělo. Jasná situace je až od roku 1961, kdy je ve třídě 87 žáků s ředitelem Karlem Adamem a učitelkami Boženou Stiborovou a Vlastou Bulovou. Ve školním roce 1962-63, byly opět tři třídy a 87 žáků. V roce 1964 bylo založeno Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ). V roce 1965 dostala škola školní zahradu pod Dřevákovem. Od 1. září 1969 v důsledku malého počtu dětí byla v Padochově jen dvou třídní škola. Ročníky 1., 2. a 3. učila Božena Stiborová a 4. a 5. stupeň ředitel Mikulášek. V roce 1976 nastoupila učitelka Janoušková, která učí 2. třídu. V tomto roce umírá dlouholetá zkušená paní učitelka Božena Stiborová (foto). V roce 1977-78 se začalo učit podle nových stanov. Škola je dvoutřídní a má 41 žáků, vyučují ředitelka Koláčková a učitelka Janoušková. V tomto roce je na třítýdenní praxi Lenka Prušová (foto), která zde nastupuje ve školním roce 1978-79. 5.7.1978 nastupuje nová ředitelka Anna Ondráková (foto).

Škola zůstává dvoutřídní se 35 žáky. Školní rok 1975-76 byl pro padochovskou školu rokem posledním. Na počátku bylo 33 žáků, na konci 30. Dne 4.2.1986 byl zápis do první třídy, kde přišli jen 3 chlapci. Po 103 letech včetně první školy (Co čas dal č. 15) utichl v Padochově hlas školáků. Děti jezdí do školy v Oslavanech a budova se využívá jako Mateřská školka až doposud (Co čas dal č. 20). Tento článek není jistě vyčerpávající a úplný, ale snad jsem přiblížil v krátkosti chod Masarykovi jubilejní školy.

Sestavil M. Růža – srpen 2020.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME