PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Co čas dal a vzal č. 30

V minulém čísle jsem psal o osvobození Padochova. K této události patří i pomník partyzána Václava Pazderky, který se nachází v lesním prostoru vlevo směrem ke Zbýšovu od Václavky a pomníčku „Šurynka“, o kterém jsem již psal v díle Co čas dal a vzal č.17. Václav Pazderka zde tragicky zahynul 26. dubna 1945 v posledních dnech II. světové války.

Nyní ve stručnosti, jak došlo k této události.

Koncem března 1945 započal ústup německé armády s obyvatelstvem německé národnosti před postupujícími vojsky Rudé armády z Brna. 12. dubna obsadily německé vojenské jednotky Zastávku, Zbýšov, Ketkovice, Kladeruby, obce nacházející se na jižní straně ústupové silnice z Brna na západ. 

14. dubna bylo vytvořeno pozorovací stanovišti na Anenské pod Zbýšovem, v místě, kde byly po válce vystavěny obytné bloky. Stanoviště tvořilo šest Němců ve dvou okopech s kulometem a minometem. Tato hlídka byla mobilní. Motocykly se sajdkami měli ukryté za domkem rodiny Svobodových v zahradě.

Druhé strážní stanoviště Němci zřídili v „Balinách" u soutoku Zakřanského potůčku s Balinkou. Jeden okop byl na ostrohu nad soutokem, druhý o 200 m níže, ve stráni na pravém břehu Balinky. 18. dubna 1945 v dopoledních hodinách vstupoval od Ivančic přes Padochov poslední oddíl Němců cca 50 vojáků. Oddíl se zastavil na Františce, kde se všichni vysprchovali. Ten den v odpoledních hodinách osvobodila Rudá armáda Ivančice. Sověti zaujali obranná postavení na okraji lesa „Boroviny", odkud kontrolovali území kolem Padochova a částečné i Zbýšova.

Koncem měsíce března 1945 vzniká v Padochově partyzánský oddíl, který tvořili převážné zaměstnanci dolů a elektrárny. Velitelem byl zvolen podporučík v záloze Oskar Němec. Oddíl tvořil: O. Němec, J. Krška, E. Sekerka, H. Pokorný, J. Sobotka, O. Jančar, J. Sigmund, V. Pazderka, E. Holáft, A. Mann, J. Blažek, J. Veselý, J. Horák, K, Holoubek, A. Harák, J. Hamřík, K. Adam, J. Kudláček, L Hráček a další.

20. dubna provádí skupina partyzánů průzkum směrem na Neslovice a Hlínu. Tento den navazuje spojení se sovětským jízdním oddílem v „borovinách". 22. dubna 1945 vyjela dvoučlenná hlídka na zprovozněném motocyklu na průzkum ke Zbýšovu, kde byla v serpentinách pod Anenskou napadena střelbou z kulometu od Anenské. Hlídka opustila motocykl a roklí ustoupila k Padochovu. Nikomu se nic nestalo. O incidentu byl vyrozuměn sovětský oddíl v „borovinách".

24. dubna 1945 provádí dvanáctičlenný jízdní oddíl Rudé armády průzkum ke zjištění o pohybu Němců k Rapoticím. Oddíl se přemísťuje údolím Neslovického potoka přes „Mlýnek" a „Havírnu" do „Balin". Pod soutokem „Zakřanského" a „Balinského" potoka je oddíl napaden přímou střelbou 2 kulometů. Zkázu družstva Rudé armády dokončila boční palba. Zahynulo 11 vojínů a staršina. 26. dubna v ranních hodinách započala část partyzánské skupiny hloubit okopy nad Neslovickým potokem, proti „Anenské". Jejich činnost zpozorovali Němci, kteří dvakrát proti nim vystřelili z minometu. Eda Sekerka byl těžce zraněn, Václav Pazderka na místě zahynul. Pochován byl s vojenskými poctami na oslavanském hřbitově. Partyzánský oddíl v Padochově ukončil svoji činnost 5. června 1945.

25. dubna 1946 po oslavách výročí osvobození Rudou armádou u MNV a u pomníku sovětských vojáků na Křižovatce (o události jsem již dříve psal) se vydal průvod padochovských občanů na místo kde padl Václav Pazderka a zásluhou občanů Josefa Hlaváčka a Jana Kopečka zde byl postaven pomník, který by odhalen předsedou MNV za zvuku státní hymny pod řízením učitele a bývalým členem partyzánské skupiny Karlem Adamem.  

Na pilířku pěticípá hvězda, na desce nápis: Zde odpočívá partyzán Václav Pazderka, čest Jeho památce *7. 9.1911 +26.4.1945.

 

Jsem rád, že asi před pěti roky Lukáš Prokop a Jakub Lepka udělali směrovky a vyčistili okolí památníku. V posledních dvou letech se o zvelebení a výzdobu starají mladí padochovští hasiči, za což jim děkuji.


Sestavil M. Růža - duben 2020

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME