PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Co čas dal a vzal č. 5 - Sokolovna

Není v Padochově významnější budovy, než je Sokolovna. To ví všichni, co trsají na hodech, plesech či zavítají jen do hospůdky. Dovolím si Vám napsat v krátkosti o historii této budovy, která byla slavnostně otevřena 12.7.1931, to znamená, že v příštím roce si připomeneme 80. výročí této události.

Prvními snímky se vrátíme do roku 1927. Málo již žije pamětníků, kteří na první pohled poznají, že se jedná o počátek výstavby Sokolovny v Padochově. TJ Sokol byla založena v roce 1919. Z počátku se cvičilo venku, později v hostinci u Danielů (dnes u Valešů). Když dostala TJ z této místnosti výpověď, pronajala si na dole Františka bývalou kovárnu. V r. 1925 však dostala TJ výpověď i zde a tak nezbývalo, než si postavit budovu vlastní. V roce 1926 byla podána žádost na Obecním úřadě k povolení stavby. Byly vypracovány plány a rozpočet a tak na jaře 1927 započaly práce.

Stavba Sokolovny 1927 

  Stavba Sokolovny 1927

Všichni členové se zapojili do práce při lámání kamene v Přední skále, kopání základů i při stavbě samé. Jak vidíte na prvních snímcích, v prvé etapě bylo vybudováno jeviště s předsíní a dvěma místnostmi (ve spodní části dnes Hospůdka). Vzhledem k nedostatku peněz byly práce pozastaveny a tak jeviště sloužilo na cvičení, hraní divadel a od roku 1930 promítání kina .

 

Jak vidíte promítalo se ze dřevěné boudy, umístěné 12 m před pódiem. Všechny akce přispěly na dostavbu druhé etapy, která byla zahájena v r. 1930. Byl postaven sál o rozměrech 9 x 14 metrů, galerie a boční místnost. Původní rozpočet 73 000,- Kč byl překročen o 23 000,- Kč. Toto navýšení rozpočtu si vyžádala nutnost zvednutí jeviště o 1,25 m a dostavba přísálí. Celkový dluh se vyšplhal na 28 506,- Kč. Po velkém úsilí členů, vypsání dluhopisů a různých loterií a úvěrů, se po několika letech podařilo dluh splatit. Slavnostního otevření se zúčastnilo 6 okresů. Župa Jana Máchala zorganizovala zájezdy z celého kraje na veřejné cvičení, které je na dalších snímcích.

 

Co říci závěrem. Budova Sokolovny je jediným zařízením v Padochově, které slouží již dlouhá léta nejen členům Sokola, ale všem občanům k účelům tělovýchovným, kulturním i společenským. S úctou, uznáním a obdivem se musíme sklonit před dílem našich dědů a otců, kteří vlastní pílí a nadměrnou obětavostí v tak krátkém termínu budovu postavili. Nezbývá mě jen vyzvat všechny členy TJ, ale i ostatní spoluobčany, abychom udržovali a zdokonalovali celý areál Sokolovny a naplnili poslání, ke kterému byla budova postavena.

Sestavil M. Růža květen 2010.

 

 

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME