PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Valná hromada TJ Sokol Padochov 2015

V sobotu 7.3.2015 proběhla Valná hromada TJ. Jelikož se nemohlo kvůli nemocem dostavit více členů, dovolím si přeposlat výroční zprávu.

Sestry a bratři, vážení hosté. Dříve než přednesu zprávu o činnosti od poslední VH, Vás o minutu ticha za zesnulé členy, kteří budou jmenováni v této zprávě. V současné době má naše TJ 194 členů z toho 35 žáků. 3 členi vystoupili, jedna členka zemřela a 18 je členů nových. V jednotě máme oddíl minikopané, nohejbalu, kulečníku, turistiky, florbalu, RC Žlíbek, badmintonu, stolního tenisu, základní tělovýchovy, líného tenisu, mažoretky a klub Magi. O činnosti těchto oddílů budou předneseny zprávy v dalším bodě programu. A nyní k vlastní činnosti.

12.3  nastupuje přes PÚ Miloš Janíček, který má smlouvu do konce roku. Téhož dne nakupuje správce 10 venkovních laviček a 3 stoly za 1 600,- Kč.

14.3  přichází faktura za plyn za 57 741,-Kč (3 924 m3). Je to o 11 000,- Kč víc jako v r. 2013.

15.3.  tradiční „velkolepá“ akce Dětský maškarní ples, kterého se zúčastňuje 100 dětí.

21.3.  jsme společně s TS Oslavany provedli montáž nových ochranných sítí na venkovní okna, které nám darovala místní firma DÜRR zhruba v hodnotě 25 tisíc korun.

22.3.  byla namontována reklama rádia Čas, která je našim mediálním partnerem.

29.3. naše florbalová družstvo se zúčastnilo turnaje v Brně, kde v boji o 3. místo prohráli po samostatných nájezdech a skončili na 4. místě.

30.3. čtvrtá výborová schůze, na které byly zprávy z župy JM, řešena otázka pojištění budovy a dotačních nabídek.

5.4.  byl sehrán první z letošních turnajů ve stolním tenisu za účasti 10 hráčů.

8.4.  navštívil starosta Miloš Růža ředitele firmy DÜRR Ing. Musila, se kterým sepsal Darovací smlouvu na 5 000,-Kč. Téhož dne byla střední část budovy Sokolovny přetřena červenou venkovní barvou.

9.-14.4.  byl proveden „generální“ úklid Sokolovny spočívající umytí všech oken, vyprání záclon a závěsů.

16.4.  byl Milošem Janíčkem vybetonován nový nájezd do sklepu.

18.4.  byl ukončen turnaj 5 hráčů v kulečníku.

23.4.  nastupuje do Hospůdky nová servírka Jana Jonášová.

26.4.  bylo zahájeno jarní kolo OP v minikopané.

30.4.  za účasti 3 členů a dvou zaměstnanců TS je postavena čarodějnice. V 18:00 hod zahajuje akci trampská skupina Pumpaři. Ve 20:15 hod. zapaluje starosta za účasti 250 lidí vatru.

1.5.  od 14 do 19 hod. za účasti 50 lidí pouští Miloš Růža gramofonové desky pod názvem „Starý desky jsou hezký“.

4.5.  výborová schůze - oprava střechy, BN, Pochod Osvobození, MDD, hody.

5.5.  podepisuje starosta TJ smlouvu na dotace na MěÚ a zařizuje Datové stránky. 

8.5.  ve 13:30 hod se vydává 13 účastníků na Pochod osvobození.

12.-15.5.  za studeného počasí opravuje firma Jínek střechu a to vymazání všech hřebenáčů za 4 580,-Kč.

16.5.-18.5.  20. ročník Trampská nota Padochov za studeného počasí přišlo 210 platících posluchačů.

20.5.  byla vyměněna pivovarem Starobrno pípa a kompletní chladící zařízení včetně trubek.

23.-24.5.  proběhly v sále Sokolovny volby do Evropské Unie.

27.5.  po delším vyjednávání a nezájmu ČOS uzavírá starosta smlouvu s Kooperativou na pojištění budovy. Budova je oceněna na částku 10,800.000,- Kč a pojistné činí 4 500,- za rok. Hodnota budovy oprati starému Pasportu je navýšena o téměř 6 milionů korun.

29.5.  je na obě hřiště navezena nová prosívka a srovnán a udusán nový povrch.

31.5.  bylo sehráno poslední domácí kolo OP. Téhož dne se vydává 12 turistů na okružní cestu Havírna, Oslavany zámek, Padochov. MDD je na stadionu v Oslavanech - vrtulník, hasiči, hry a občerstvení.

1.6.  výborová schůze - zajištění BN, hody, chata, Žlíbek, stanovy.

2.6.  kontrola stavu chaty v Čučicích. Nutno provést opravu verandy, komínu.

7.6.  na Neckyádě v Oslavanech jednal starosta se zástupcem rádia Čas spolupráci.

10.6.  ženy ukončují jarní cvičení (dovolené, prázdniny).

14.6.  ve 13:30 hod. byl zahájen 16. ročník Běhu naděje. Na startu je 280 „závodníků“ a bylo vybráno na vývoj léků proti rakovině 9 065,- Kč. Při této akci bylo na hřišti asi 350 lidí.

16.6.  se konalo v sále Sokolovny veřejné zastupitelstvo města (3 lidí 1 z Padochova!).

24.6.  jsme zbudovali nové pískoviště a vyřezali nové autíčko.

26.6.  brigáda na chatě (M. Růža, Ivan a Miloš Janíčkovi). Byly zabetonovány panely na verandě, opraven komín, vysekána tráva a úklid okolí chaty.

28.6.  byla v sále oslava 50 našeho člena Petra Ryšky. Ve 14 hod. se vydalo 30 turistů na otevření cihelny u Zbýšova. Sešlo se zde asi 150 lidí z toho asi 50 z Padochova.

29.6.  další výborová schůze TJ. Projednávalo se promítání Letního kina, stanovy, Hurá prázdniny.

1.7.  byla přimontována tabule na malování u Dětského koutku.

2.7.  opět brigáda na chatě ve stejném složení. Bylo dobetonováno schodiště, nové zábradlí. Položena dlažba a odvezeno listí od chaty.

6.7.  byla ve 14 hod. na sokolovně zahájena akce Hurá prázdniny, na kterém se zúčastnilo 31 dětí.

18.7.  se uskutečnila v 21 hod. zkouška a premiéra Letního kina za účasti 70 diváků.

24.7. zajistil starosta bagrování přístupové cesty od hlavní brány a navezení asfaltové drtě darem od firmy Colas.

27.7. výborová schůze TJ - jednání hody, diskotéka, volejbal, loučení s prázdninami.

29.- 31.7.  byl kolem nové vozovky zbudován nový tarásek zaměstnancem M. Janíčkem.

2.8. byla ve 20 hod. uspořádána diskotéka pod kaštany. Za pěkného počasí se zúčastnilo 50 tanečníků. 14 dnů před hody sháněk po okolních firmách a podnikatelích starosta TJ sponzorské dary. Věřte, že je to nepříjemná a náročná.

16.8.  Rozmarýnové hody s 6 páry stárků. 180 platících účastníků. Výdaje na hody byly 40 714,-Kč.

18.8.  byl starosta na kontrole na finančním úřadě kvůli anonymnímu udání. Vše v pořádku.

23.8.  byl sehrán tradiční volejbalový turnaj smíšených dvojic tzv. Šála Cup za účasti 13 hráčů. Téhož dne byla další výborová schůze TJ, kde byly projednány OHIS (Oslavanské historické slavnosti) a 95. Výročí založení naší jednoty.

30.8.  Loučení s prázdninami za účasti 100 lidí.

3.9.  montáž žebřin u dětského hřiště.

7.9.  výborová schůze - výročí TJ, turnaj pinec, pochod, hodnocení hodů.

10.-11.9  lakování parket a montáž nové skluzavky (původní zlomená).

13.9. OHIS – náš ekonom a bratr Ing. Jaroslav Růža byl oceněn za dlouhou a obětavou činnost pro město a TJ Sokol Padochov Cenou města Oslavany.

14.9.  v rámci OHIS jsme uspořádali výstavku o hornictví v Padochově na Pastoušce na kontrolním bodu, kde prošlo 58 turistů.

18.9.  montáž žaluzií v přísálí firmou Koblížek za 9 000,-Kč.

20.9.  oslava 95. výročí založení naší TJ Sokol Padochov. Turnaje v kopané a nohejbalu, výstava, slavnostní koncert za účasti 70 občanů.

23.9.  byl zakopán nový kabel pro venkovní osvětlení.

25.9.  jsme dovezli 250 ks dlaždic, které mám darovalo město, pro budoucí vydláždění plochy u Hospůdky.

27.9.  se 15 turistů vydalo na pochod Knížecím lesem, kolem kaple sv. Jakuba na Václavské trhy. V sále Sokolovny oslavil své 50 narozeniny člen výboru Libor Straka.

29.9.-1.10.  bylo provedeno odstranění starých kachliček ve vstupní hale a bylo provedeno omítnutí stěn.

2.10.  podepsal v Brně starosta prodloužení smlouvy pro M. Janíčka do konce roku. Zároveň bylo koupeno nové venkovní světlo (4 200,-) a hasičský přístroj na chatu.

4.10.  dražba máje za účasti 100 lidí.

10.-11.10.  proběhly v sále Sokolovny volby do zastupitelstva. Z 19 kandidátů z Padochova byl zvolen pouze Petr Hýbl a Miloš Růža.

12.10.  se zúčastnilo družstvu florbalu turnaje v Ivančicích, kde obsadili 2. místo. Hráči minikopané ukončili podzimní část OP. Večer se konala další výborová schůze TJ, na které se projednávaly změny stanov, změny cvičebních hodin, turnaj ve stolním tenisu a akce Bazárek.

18.10.  se zúčastnil starosta oslav 20. výročí založení Metaldyne. V 9 hod. byl zahájen turnaj ve stolním tenisu k 95. výročí založení jednoty za účasti 14 hráčů.

22.-23.10.  byla provedena izolace půdy nad přísálím M. Janíčkem. Téhož dne bylo zahájeno cvičení rodičů s dětmi pod názvem Klubík. Cvičení se ujímá nová členka TJ Zuzana Fiedlerová.

25.10.  se konal od 8:00 do 12 hod. Dětský bazárek. Umožnili jsme žádosti mladých rodin (11 prodávajících), aby si mohli vyměnit či koupit dětské oděvy, boty, hračky, protože toto zboží je poměrně drahé a děti rostou „ jako z vody“.

5.11.  se konaly volby, do Rady města byl zvolen i náš starosta Miloš Růža, který tuto funkci zastává již 20 roků.

6.11.  jsme zakoupili a namontovali novou skříňku do chodby, pro využití Klubíku.

19.11.  schůze výboru - příprava Zadáno pro ženy, Turnaj, Vánoční trhy, Mikuláš.

14.11.  byly na chatě namontovány nové venkovní dveře za 4 200,- Kč.

25.11.  Zadáno pro ženy, asi 50 diváků.

29.11.  byl odehrán další turnaj ve stolním tenisu, tentokráte za malé účasti pouze 8 hráčů.

30.11. výborová schůze - příprava Mikuláše, trhů, řešení stanov, plesy.

3.12.  byl v sále Sokolovny natáčen televizní klip pro slovenskou televizi skupinou Naživo s vánoční tématikou.

6.12.  od 15 hod. se sešlo v sále asi 45 dětí a 50 dospělých na Mikulášskou nadílku. 

13.12.  První pokus o uspořádání Vánočních trhů. Ve spolupráci s Hankou Janderkovou byl zajištěn pultový prodej, zabíjačka, ovárek. Akce se zúčastnilo asi 400 lidí.

23.12.  byl ukončen další turnaj v kulečníku.

27.12.  se vydalo 18 turistů na pochod směr cihelna, zbýšovská halda, Dělňák a Antonem domů.

29.12.  turnaj v nohejbalu za účasti 11 hráčů.

31.12.  Silvestr se skupinou Blíženci a 67 přítomných.

4.1.  výborová schůze, ples, akce na r. 2015.

13.1.  zemřela naše členka Anička Novotná ve věku 69 roků.

17.1.  I. Sokolský ples za účasti 100 lidí.

24.1.  turnaj badmintonu – 14 hráčů.

8.2.  výborová schůze druhý ples, DMK.

10.-12.2.  byly provedeny inventury majetku

21.2.  II. Sokolský ples za účasti 55 lidí (chřipka).

28.2.  Sportovní den za účasti 15 lidí.

3.3.  faktura za plyn 44 500,- Kč - úspora oproti loňského roku 13 240,- Kč.

5.3.  si připomínáme dva roky od úmrtí našeho čestného starosty Ctibora Skývy.

To je stručné shrnutí naší činnosti. Kdo by měl zájem o podrobnějším dění můžu mu přeposlat kroniku, ve které právě dopisuji loňský rok.

 

    

 

Závěr: V tomto roce již uplynulo 25 let od Sametové revoluce, ale stále si někteří lidé neuvědomují, co je to demokracie, využívají svá práva a zapomínají na povinnosti a slušné chování.

Nevíme, jak se podaří udržet členskou základnu, protože již dnes známe, že dojde ke zdražení (podle mého názoru „brutálnímu“ a to o 70%) členských příspěvků z 300,- na 500,- Kč, které schválil výbor ČOS. Výbor naší jednoty se usnesl, i když to bude ztrátové, platit známky za děti a rozdílnou částku 200 Kč u dospělých, protože nechceme, aby se nám pracně vybudovaná členská základna rozpadla.

Co se týče úkolů z minulého usnesení, všechny body byli splněny.

Jak jste si mohli všimnout podařilo se nám rozšířit oddíly, zařadit pro celou veřejnost nové akce, stále zvelebovat areál a k tomu je zapotřebí obětavých lidí. Stále se nám nedaří zapojit mladé členy, kteří jaksi nemají zájem pracovat. A tak musím poděkovat těm starším jako je Marie Chaloupková, Hana Schwarzová, Dana Bulová, Jiřina Adamová, kolektivu Magi, Standovi Kalábovi, Liboru Strakovi, Ivanu Prušovi, manželům Šalplachtovým, Vlastě Dvořákové, Ivanu Janíčkovi, Zdeňku Juříčkovi, Martinu Konečnému, Ester Korsové, Miloši Janíčkovi, kterého se snažíme opět zaměstnat přes PÚ, Tomáši a Vojtovi Černému za darování odznaku Všesokolského sletu z roku 1948 jako uznání za mou práci, protože ČOS dává ocenění zřejmě pouze vyvoleným a hlavně chci poděkovat svému bratrovi Ing. Jaroslavu Růžovi za obětavou práci.

Co se týče Hospůdky. Nedaří se stabilizovat personál, návštěvnost a to nejen u nás klesla a podnikatelé to nemají jednoduché. Vedoucí paní Petra Procházková řádně platí nájemné a je na ní jak se vypořádá s některými „neurvalci“. Bude zapotřebí prostory Hospůdky zvelebit a to s naší finanční podporou a pokud možno v co nejkratší době.

Co se týče dalších akcí. Máme zažádáno o dotaci na rozšíření dětského hřiště, měli bychom se zamyslet nad projektem obnovy zeleně, myslím tím kaštany, které již jsou přestárlé a požádat s přípravou město Oslavany, kteří již mají zkušenosti s obnovou parku. Také bychom měli seznámit veřejnost s Památným dnem Sokola, kterým je 8. říjen a při té příležitosti doplnit záznamy pod pamětní deskou Zborova. Také byl bych rád, kdyby se domluvili členové kopané a florbalu a konečně se vyklidila půda a to co nejdříve.

I přes mé zdravotní problémy jsem za tento rok odpracoval 928 hodin správcovstvím. Podařily se opět oživit naše webové stránky, které byly napadeny virem, přispíváme do časopisu Sokol, Okno a Zrcadlo. To všechno obsahuje spoustu času a trpělivosti, za kterou děkuji své manželce.V příštím roce se budou konat nové volby do výboru a byl bych rád, kdyby jste si našli nového mladšího starosty, který by přinesl nové nápady a jak se říká „čerstvý vítr do plachet“. V příštím roce to bude 40 roků co jsem ve výboru TJ a rád bych se věnoval i svým jiným koníčkům.

Závěrem  musím poděkovat všem sponzorům, členům a příznivcům za dobrou spolupráci a podporu naší TJ Sokol Padochov, bez níž by tato jednota nemohla oslavit 95 roků své činnosti. Děkuji za pozornost.

 

Miloš Růža – starosta TJ

Kalendář akcí

srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Hledat

Přihlášení

Free Joomla templates by L.THEME