PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Předválečný starosta TJ Sokol Padochov č.7

Již v minulých článcích jsem Vám představil několik předválečných starostů naší jednoty. Dnes bych chtěl v krátkosti představit dalšího. Proč v krátkosti? Protože tento člověk již nežije a stará předválečná kronika se záhadně ztratila při stěhování archívů v procesu slučování s Oslavany, kdy v té době „spadala“ Sokolovna pod zprávu MNV.

Je jisté, že kronika do archívu v Rajhradě nedoputovala a že jí někdo „ztopil“. Bodejť ho bolí zuby alespoň 14 dní a nebo jí vrátí. Ale to jsem odbočil. Chtěl bych se zmínit o zakládajícím členovi a pozdějším starostovi panu Jaroslavovu Krškovi.

  

Narodil se v Padochově v roce 1898 v rodině Antonína a Anny Krškových, pekaře v domě č. 24 (dnes Kölblovi), v domě ve kterém je dodnes pekárna zachována. Vystudoval obchodní školu a otevřel si v Padochově (viz. pohlednice) obchod, který vlastnil se svojí manželkou až do tzv. zkonfiskování. Narodila se jim dcera Jitka, která vystudovala na zvěrolékařku a dodnes bydlí v obci Velké Hleďsebe a karlovarském kraji.

Jaroslav Krška se po znárodnění stal vzhledem k svými znalostmi a zkušenostmi obchodním inspektorem. V důchodovém věku se přestěhoval za dcerou a dožil se úctyhodného stáří 99 roků.

Jak již jsem se zmínil, že jeho život byl spjat s děním padochovském Sokole. 11.1.1926 byl poprvé zvolen starostou TJ. Podruhé byl zvolen v roce 1928. V čele Sokola pak stál pak nepřetržitě od roku 1936 až do roku 1948 a stal se nejdéle „sloužícím“ předválečným starostou, který vykonával svoji funkci 11 roků.

                                                   
Hody ve 40. letech - horní řada druhý zleva                         Poslední výbor před zrušením Sokola 1951-uprostřed 2 zprava

To, že zastával funkci starosty i době okupace, kdy bylo zakázáno nošení krojů, odznaků, pořádání zábav, kdy se Sokolovna musela zatemňovat a cvičilo se tajně, v době kdy naše jednota jako jedna z mnohých nepřispěla na sbírku pro Německý Červený kříž, to vše i jiné bylo i jeho velkou osobní odvahou. Málo kdo již také ví, že se stal na krátkou dobu a to od 23.5.1945 předsedou MNV.

Jaroslav Krška byl jedním z osmi předválečných starostů. Snad se mi podaří získat informace i o těch dalších.

Sestavil M. Růža - září 2015.

 

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME