PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Předválečný starosta TJ Sokol Padochov č.5

Druhým nejdéle „sloužícím“ předválečným starostou byl Karpfel Vilém, který se narodil 25.2.1900 ve Vídni české matce, dcery horníka z Padochova.

Otec byl číšník. Svoje rodiště opustil jako měsíční dítě a byl přivezen k babičce a dědovi do Padochova, kde již zůstal. Vychodil místní obecnou školu a měšťanskou školu v Ivančicích. Ve 14 letech, po vypuknutí I. Světové války nastoupil jako horník na dole Františka v Padochově. Zde a na dole Kukla pracoval do roku 1921. V tomto roce odchází na hornickou školu do Ostravy. Po absolvování školy v roce 1924 se vrátil na svoje pracoviště jako důlní technik. V roce 1934 po zastavení provozu na Kukle přechází na důl Antonín ve Zbýšově a od září 1935 na důl Ferdinand v Babicích. V roce 1939 je znovu přeložen na Antonín do funkce směnmistra. V roce 1958 odchází do důchodu. Zemřel v r. 1972.

 

Vilém Karpfel se již jako mladík zařadil mezi zakládající členy místního Sokola a nejen jako výborný gymnasta, vedoucí žáků, ale i činovník, kterým se stává již v roce 1919 a to jako tajemník v přípravném výboru, ještě před založením jednoty. Na prvním snímku (uprostřed v obleku) je na výletě se svými žáky na hlíně v r. 1919. Na druhém snímku je v horní řadě třetí zprava před veřejným cvičením na Františce z roku 1920.

 

Na třetím snímku je pod číslem 3 na brigádě těsně před slavnostním otevření Sokolovny v r. 1931 a na dalším sedí uprostřed mezi stárkovými z roku 1935.

Během 27 roků, které strávil v Sokole prošel mnoha funkcemi od jednatele, náčelníka, vzdělavatele až po starostu. Tuto funkci vykonával od 28.6.1929 až do roku 1935. Jeho nadšení, smysl pro organizaci a preciznost psaného písma byla znát z jeho kronikou, kterou psal od počátku až do roku 1945. Jak již jsem se zmínil několikrát, kroniku někdo „zašantročil“ při slučování naší obce k Oslavanům. Znovu prosím, kdo něco ví o osudu této kroniky, ať dá vědět a tím zachránit tento „skvost“ mezi kronikami. Nemohu opomenout, že pan Karpfel psal i obecní kroniku a letech 1965 – 68, kdy musel této činnosti zanechat kvůli špatnému zraku.

 

Někteří „starousedlíci“ si ještě pamatují jeho tvář z této fotografie. Tento díl o starostech zakončím citátem kronikáře Viléma Karpfela zakončující v kronice rok 1919. Cituji: „Přeji si, bychom všeho co jsme během roku připravili v době příští také plně využili a věřím pevně, že vedeni duchem bratrským také přispějeme. Žádoucí je však činnost neustálá, neutuchající. Heslo: Budoucnost náleží činnému, zní nám na cestu do Nového roku, držme se ho a řiďme se tím na dráze k metě vytčené“. Konec citátu.

Neodpustím si na závěr malou poznámku – škoda, že takových lidí je v dnešní době pramálo !!!

Sestavil M. Růža – srpen 2015

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME