PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Zpráva z činnosti - prosinec 2021

Turistický  oddíl udělal pomyslnou tečku za sportovním rokem 2021 „štěpánskou“ vycházkou po okolí. Sešlo se 16 nadšenců a 3psi.

Jednotlivé oddíly již zahájily cvičení a tělocvična je každý den v týdnu vytížená. Roste i zájem veřejnosti o pronájem naší krásné zvelebené sokolovny.

Začínáme rok 2022 a věříme, že pro pořádání naplánovaných akcí bude rok 2022 příznivější než dva roky předešlé, covidové. Už se těšíme na setkávání s našimi členy i příznivci.

Pro členskou základnu a pro výbor T.J. Sokol Padochov i padochovské jde o důležitý rok – rok volební. Shodou okolností jak do Výboru TJ, tak do zastupitelstva města Oslavany.

Představení oddílů pokračuje:

KULEČNÍK
Členové kulečníkového oddílu se pravidelně scházejí na tréninku jednou až dvakrát týdně dle možností. V současné době je asi deset hráčů. Pořádají se během roku pravidelně tři turnaje.  Dva  turnaje  ve  tři  koule   volnou   hrou do 100 bodů,t třetí turnaj trojband ( vánoční). Členové tohoto oddílu jsou opravdu nadšenci. Kulečník si mohou zahrát i nečlenové sokola. Kulečníkový oddíl má bohatou tradici a jeho vedoucí pan Ivan Průša se o své spoluhráče velmi dobře stará (Máme od dobře informovaných vniřních zdrojů.)
Oddíl kulečníku je rekordmanem v počtu tréninků i turnajů!

ODDÍL „MAGGI“ a Taneční kroužek dětí
Členové oddílu Maggi (dospělí) se podílejí už druhou desítku let na přípravě a realizaci všech akcí pořádaných pro děti jako jsou Dětské maškarní karnevaly, tanečky dětí v krojích na oblíbených Rozmarýnových hodech, Mikuláš v ulicích a zejména lze i s trochou pýchy říci, že již proslulé Strašidelné lesy a Loučení s prázdninami. Maggi chystá obnovit tradici divadelních představení pro děti. Díky Maggi mohou sokolské akce čerpat z velké zásoby zkušeností, nápadů, ručně vyrobených kulis k různým akcím, kostýmů, výzdob. Děkujeme!
Akce pořádané pro děti jsou známé, velmi oblíbené a hojně navštěvované širokou veřejností. Díky jim má T.J. Sokol Padochov dobré jméno, příznivce i členy, kteří se dál zapojují nebo využívají nabídky dalších oddílů.
Taneční kroužek dětí (cca 5 -15 let), vznikl v roce 2020 se zaměřením na nácvik lidových tanečků pro děti. Rodí se v něm nástupci a pokračovatelé našich stárků.
Vedoucími oddílů jsou Hana Schwarzová a Dana Bulová.

Nohejbal
Vedoucí oddílu Stanislav Kaláb
Činnost nohejbalového oddílu je zaměřena především na sportovně rekreační vyžití, kde je kladen důraz na využítí pohybu jako dobré investice pro věk členů, který je  od 40let výše. Někteří členové dokonce dosáhli magickou hranici 70let. Aby se udrželi v kondici, pravidelně a poctivě se každý pátek schází e na trénink, který je sice nedovede k vyšším metám, ale udrží nás v přijatelné formě ke zvládání a udržení nohejbalového umění, které j jak o sobě naši nohejbalisté prozrazují, je pro ně čím dál těžší a hlavně bolestivější ...

Mohli jsme je povzbuzovat na letním turnaji v rmci oslav 90. let založení sokolovny.
Bohužel poprvé po dlouhé době nohejbalisté nemohl předvést svoje výkony na tradičním vánočním turnaji v padochovské Sokolovně.
Mají náš velký obdiv a úctu za výdrž!

Zveme i Vás do našich oddílů. Můžete být cvičencem nebo i cvičitelem.
Kontaktujte nás tel.čísle 603 849 749


.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME