PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Co čas dal a vzal č.19

Na začátku dnešního článku se vrátíme do roku 1910. V tomto roce členové Dobrovolného sboru hasičského přestavěli budovu, která patřila k šachtě Mašinka, na hasičské skladiště.

 

O této události se píše v Pamětní knize: “Rok 1910 byl památný pro náš sbor. Vystaveno nové has. skladiště, které dle úsudku znalců, může sloužiti za vzor daleko široko jiným has. sborům. Jinde zřizuje has. sboru skladiště obec, my jsme si postavili skladiště sami, tj. svým přičiněním a proto připsáno i úředně gruntoknihovně jako náš majetek hasičský. Pracovali jsme všichni jako mravenci a můžeme být hrdi, že práce na has. skladišti je z velké části naše. Až jednou se budou psáti dějiny obce, budou potomci naši vypravovat, jakým způsobem stavení staré šachty u Mašinky, proměnilo se v has. skladiště, jak za největší nepohody hasiči zaprášení, zamazáni, zimou zkřehlí dobývali cihlu za cihlou, z nichž budována budova has. skladiště. Budou vypravovat, jak po svých šichtách zanedbávaje svých domácích prací, pomáhali se lámáním a otesáváním obrovských kvádrů, k čemuž bylo třeba vytrvalosti a obětavosti pozoruhodné. Všichni měli jsme podíl nejen na práci, ale i na radosti nad hotovou budovou, kterou jsme 24. srpna oslavovali. Slavnost byla důstojná a skvělá. Obecenstva, dávno tolik nehostil Padochov, jako tehdy“.
To je část sepsaná členem Janem Vampulou.

Co k tomu dodat. Podoba hasičské zbrojnice (skladiště) se donedávna moc nezměnila. Změnila se však mentalita lidí. Zmizelo nadšení a hrdost našich dědů a jistě by z nás neměli radost. Škoda. Historie Dobrovolného hasičského sboru (DSH) v Padochově byla bohatá a úspěšná a zanikla v roce 1985.

 

Na snímku jsou členové z roku 1947 a vítězné družstvo na Stupavě v roce 1971.

 

Budovu hasičky převzali 15.3.2003 SDH Oslavany. A znovu zřejmě nastanou lepší časy. 16.1.2005 došlo ke sloučení SDH Oslavany a Padochova. Opravila se budova, sice bez věže a hodin a v loňském roce se pod vedením Dany Bulové a Šárky Novákové podařilo založit nový oddíl, který začíná od těch nejmenších a budeme doufat, že se zašlá sláva padochovského sboru obnoví. Mnoho zdaru!

Sestavil M. Růža - duben 2019

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME