PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Co čas dal a vzal č. 3 - Samoobsluha

V centru Padochova se nachází jedna z modernějších staveb v obci - samoobsluha. Dnes samozřejmou věc (a na malých vesnicích dnes často spíš výjimečnou) míjíme během roku obvykle bez většího zájmu. I  tahle stavba a místo, na němž stojí, ale mají svoji historii, díky fotografiím dokonce zvěčněnou.

Ačkoliv se dnes zdá, že se jedná o centrum obce, nebylo tomu tak vždy a v místě kde dnes budova stojí, bývalo dlouhou dobu pole (jehož zbytek je vlastně za samoobsluhou zachován dodnes). Dva níže zveřejněné snímky pořízené mezi domy Hornychů (Černých - vpravo) a Hamříků (Kejmarových - vlevo) dělí od sebe dlouhých 33 let. Budova samoobsluhy byla vybudována v socialistickém programu známém jako "Akce Z" a je tak svým způsobem dílem všech padochováků.

 

Jak vlastně celá stavba vznikala? V roce 1975 schválila rada MNV výstavbu nové samoobsluhy. Zajištění potřebných dokumentů a projektu se trochu opozdilo a tak vlastní práce byly zahájeny na jaře 1976. Byla zakoupena "buňka" na nářadí, vyměřen pozemek a domluveno, že výkop a kanalizaci provedou vojáci, kteří v té době sloužili v padochovských kasárnách (ti koneckonců zanechali výraznou stopu nejen tady u stavby samoobsluhy). Následovalo vykopání a betonáž základů pomocí brigádníků, ke kterým jsem patřil i já. Nebylo v té době lehké sehnat stavební materiál. Potíže byly prakticky se vším - od běžného nářadí až po stavebniny. Problémy s dodávkou ocelových profilů tzv. "účkami" a tvárnicemi a překlady, donutily stavitele ke změně projektu střechy. V červenci byl dokončen věnec a následovalo zastřešení. Během zimy byly provedeny práce elektrikářské, omítky, práce topenářské, podlahy a ostatní práce. Na jaře roku 1977 bylo postupně celé dílo dokončováno, včetně přístupové cesty.

6. května 1977 byla samoobsluha slavnostně předána do užívání. Hodnota díla představovala částku 1.230.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že kronika Padochova končí rokem 1976 a další není, již dnes těžko odhadneme kolik občanů a brigádnických hodin se zde odpracovalo. Jedno však vím, že v té době byli občané Padochova na své dílo právem hrdi. Po revoluci samoobsluhu ještě chvíli provozovala Jednota, nicméně koncem minulého století byla prodána Jednotou paní Vyhnálkové z Oslavan. Ta provozuje obchod dodnes. Není zrovna jednoduché obstát v konkurenci hyper a supermarketů a je vlastně malou výjimkou, že se fungující obchod udržel od svého vzniku de facto bez přerušení dodnes. Před třemi lety byla v zadní části vybudována moderní pěstitelská pálenice.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME