PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Padochovské letopočty končící …0

Kdo ví, jaké bychom mohli slavit výročí, kdyby se psaly kroniky od začátku vzniku písma ve všech krajinách, městech a osadách. Jen na jedné listině jsem se dočetl, že Padochov byl založen někdy kolem roku 1540 - 1550. A tak je jen málo sepsaných letopočtů končící nulou.

Tady jsou:
1750 – bylo v Padochově po Třicetileté válce pouze 8 domů.
1760 – nalezeno uhlí u Mašinky (260 výročí).
1860 – výbuch plynů na dole Františka (160 let), kdy zde zahynulo 53 havířů, kteří mají pomník v Oslavanech na hřbitově.
1890 – bylo v obci 44 domů a žilo zde 613 obyvatel.
1900 – bylo v obci 57 domů a 640 obyvatel.
1910 – byla v obci slavnostně otevřena Hasičská zbrojnice (110 let).

1920 – bylo založeno družstvo Dělnický dům na zakoupené zahradě pana Řeřuchy č.5 (dnes manželé Peterkovi) za 5 000,- Kč. Bylo započato kopání studně pro vodu do obce. Bohužel při odstřelu horniny se pramen „strhal“. Z obce byla vyhoštěna Marie Svobodová pro „nezřízený“ způsob života. Potravní spolek Štěstí byl přejmenován na prodejnu Vzájemnost – Včela a to v domě 36 (dnes Komunitní centrum, hlášení rozhlasu). V domě č.8 (dnes manželé Ženatí) byla založena obecní knihovna. Řídící učitel Adamec požádal o rozšíření školy z dvoutřídky na čtyřtřídku. Do školy chodilo na prvním stupni 96 žáků, na druhém 111 žáků.
1930 – 6. března proběhly za účasti všech občanů oslavy 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka. Byla udělena licence TJ Sokol na promítání kinematografii. Prvním promítačem byl Bohumil Mrázek. 24.8. byla slavnostně otevřena Masarykova jubilejní národní škola (90. výročí).
1940 – starosta obce Cyril Spurný s nasazením života zachránil podstatnou část knihovny před nacisty. Podařil se též zachránit zvon z místní zvoničky, který byl po válce vrácen na původní místo. Pohřbu bývalého sokolského starosty p. Václava Vampuly i přes zákaz nacistů se zúčastnilo mnoho padochovských občanů a několik krojovaných sester a bratří Sokola.

1950 – započala zavážka zmoly a oprava MNV. 1.9. byl otevřen Domov mladých horníků (internát), kde nastoupilo 75 nových nájemníků. Tohoto roku byly předány 16 rodinám tzv. finské domy (Dřevákov). 26.5. bylo založeno JZD (Jednotné zemědělské družstvo) s 97 členy. Byla zrušena organizace Junák a založen Pionýr. Byly předloženy návrhy na pojmenování ulic. Například: od hasičky k Václavce ulice Partyzána Tučka, cesta k myslivně ulice Alexeje Bubeníčka. Ve zmole ulice Dukelská, od hospody k Ivančicím ulice Rudé armády, od hostince ke kolonii ulice Československé armády, ve vilách ulice Sokolovská, Dřevákov ulice Švermova a před MNV náves Julia Fučíka.
1960 – vysazování stromů na stráni u Přední skály. Zhotovení chodníku od hasičky k Valachovým (dnes Ťopkovým).
1970 – sčítání lidu. V obci žije 758 obyvatel z toho 372 mužů a 386 žen. Byla započata výstavba Domu služeb za parkem u MNV.
1980 – 26.6. sloučení obce s Oslavany. V Základní škole (dvoutřídka) se učí 40 žáků, v Mateřské škole je 24 dětí. Rosické uhelné doly věnovali TJ krásné nové mantinely na kluziště. Oprava požární věže.
1990 – bylo v obci založeno Občanské fórum. Budova Sokolovny byla vrácena TJ Sokol Padochov.
2000 – byla započata plynofikace obce.

2010 – byl zbudován na návsi přechod pro chodce. V červnu po silné bouři velká záplava ze Žlíbku. Byla provedena oprava střechy zvoničky. Byla dokončena generální oprava Mateřské školky.

Sestavil M. Růža únor 2020

 

 

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME