PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Padochov končící …9

Padochov končící …9.
1879 – Odloučení Padochova od Oslavan, byla uznána samostatnost. Prvním starostou byl zvolen pan Hugo Schöffel.

1889 – Opět zvolení starosty H. Schöffela.
1909 – Hasičský sbor byl přeřazen do ivančické župy.
1919 – Vyvlastnění velkostatku. Náčelníkem hasičů byl zvolen Antonín Růžička (můj děda). Byla založena TJ Sokol Padochov. Starostou obce byl zvolen pan František Daniel (hostinský).
1929 – 25. výročí založení Hasičského sboru. Počátkem roku byla velmi tuhá zima. V obci bylo naměřeno mínus 30 stupňů, v republice až mínus 43 stupňů. V obci byl postaven dům č. 36 obchod Vzájemnost včela (na fotce spolu s hasičkou). Byla zahájena výstavba nové školy (4 třídy - foto). V obci byla uspořádaná sbírka na pomník padlým a byla vybrána částka 2 500 korun.

1939 – Starostou obce byl zvolen Cyril Spurný. Obec pronajala na 20 let pozemek na rybník Janu Grossovi a to 378 m2 za 10 Kč/1m. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava byly zavedeny potravinové lístky. Příděl na osobu a týden byl: 40 dkg cukru, 7 dkg másla, ¼ l mléka, 15 dkg moučných výrobků a 1-2 vejce.
1949 – Založení ČSM (Český svaz mládeže) v bývalém obchodě u Vinšů. Založení Pionýrské organizace.
Předsedou MNV (Místní národní výbor) byl zvolen František Kolčava – důlní dozorce na dole Václava Noska (Kukla). Ve škole jsou dvě třídy s 79 žáky a školka s 30 dětmi. Je započato se zavážením a regulací „Zmoly“). Svou činnost ukončuje poslední místní bubeník strážmistr Ferdinand Došek a zahájena výstavba rozhlasu.
1959 – Sloučení JZD (Jednotné zemědělské družstvo) Padochov s Oslavany. V tomto roce roste velké množství hřibů. Při mohutné záplavě byl vytopen dům č. 23 ( Skývovi). Byl uspořádán zájezd na první motoristický závod do Rosic na „Stříbrnou rubačku“. V místním kině bylo promítnuto 218 představení a bylo prodáno 25 043 lístků.
1969 – Byla zahájena rekonstrukce Hasičské zbrojnice. Byla též zahájena rekonstrukce Domu služeb. V tomto roce zanikl oddíl kopané. Ve škole se učí 47 žáků.
1979 – V obci byl otevřen Klub důchodců nákladem 668 000 Kč (foto). JZD přechází do Nové vsi pod názvem Doubrava. Na Skále je vysázeno 200 ks nových stromků. Byla zahájena rekonstrukce „Přelízátka“.
V obci žije 688 občanů. Ve škole je 35 žáků a 25 dětí ve školce.


1989 – Bylo v Padochově založeno OF (Občanské fórum) a souhlas s jejími stanovami podepsalo 60 občanů. Na Václavce byla zlikvidována černá skládka a zbudovány 4 lavičky.
1999 – Byla provedena oprava zvoničky. V Padochově byla zahájena výstavba plynofikace.
2009 – Byla zbudována nová autobusová čekárna pod hasičkou. Byla započata výstavba posledního domu nad Sokolovnou. Byla započata rekonstrukce MŠ. Byla zahájena výstavba autodráhy ve Žlíbku. Na sokolovně je zhotoveno nové pódium. Rozmarýnové hody pod vedením Vařejková – Horák jsou kvůli silnému dešti přesunuty do sálu. Byla uspořádána výstava a koncert skupiny Sirén k 90. výročí založení TJ Sokol Padochov.

Sestavil M. Růža –únor 2019.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME