PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Padochov před 50 léty – 1971

V tomto roce žije v obci 754 obyvatel. 14.1. byl uspořádán Sdružením rodičů a přátel školy Občanský ples. 30.1 se konal ples Požární ochrany. 5.2. byla oslava Mezinárodního dne žen. 13.3. se konal Sokolský ples a organizace se přejmenovala na TJ Baník Padochov. 25.4. proběhla oslava 26. výročí osvobození. 1.5. byl prvomájový průvod do Oslavan za účasti 231 lidí. 22.10. odvod branců. Z 12 účastněných jich bylo odvedeno 9. 5.11. oslava Velké říjnové revoluce. Národní frontou (NF) bylo uspořádáno 8 zájezdů do městských divadel v Brně.

Při volbách do zastupitelstva Místního národního výboru (MNV) byli zvoleni: předseda Houžvička Otakar, tajemník Černá Marie. Další členové rady místostarosta a předseda školské komise Jan Rez, předseda finanční a plánovací komise Arnošt Juříček, předseda pro výstavbu Antonín Fiala, předseda sociální a zdravotní komise Božena Ctiborová a předseda pro veřejný pořádek Zdeněk Suk.

Příjmy MNV 374 186,13 Kč, výdaje 293 625,10 Kč.

V Základní devítileté škole byla provedena celková rekonstrukce elektrických rozvodů včetně montáže nových zářivek v ceně 70 000,- Kč. Ředitelka školy Věra Willingerová vyučovala žáky 1. a 2. třídy (26 dětí) a učitelka Božena Ctiborová žáky 3.,4. a 5. třídy (24 dětí). V MŠ byla učitelka Milada Hauserová s pomocnou silou Helenou Růžovou. Ve školce bylo 13 chlapců a 11 dívek.

 

V Obecní knihovně se zapsalo 80 dospělých a 25 dětí do 15 let. Bylo zapůjčeno 2 632 knih.

Během roku bylo 7 sňatků, šest dětí se narodilo a zemřelo 10 občanů včetně nejstarší občanky Marie Pátkové, které bylo 96 roků.

V obci jsou tyto organizace a jejich předsedové: Komunistická strana Československa (KSČ) – Iva Karásková, NF – Jan Kopeček, Československý červený kříž (ČČK) – Božena Hrubá, Požární ochrana (PO) – Antonín Pokorný, Svaz česko-sovětského přátelství (SČSP) – František Sedláček, TJ Baník – Vlastimil Průša.

Za celý rok spadlo celkem 430 mm/m2 srážek, což bylo podle údajů 74 % průměru za uplynulé roky.

 

 

Sestavil M. Růža – únor 2021

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME