PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Padochov r. ...8

Rok

1818 - byla postavena socha sv. Jana Nepomuckého, dar obci od Antonína Červinky.

1848 – byla zaražena šachta Františka v Padochově.
1858 – byla zaražena jáma Borhloch, která byla lezní a větrací pro jámu Františka (dnes Janíčkovi).
1868 – na křižovatce na Neslovice byl postaven železný kříž, dar od manželů Poppových.
1898 – byla zbudována silnice Padochov – Ivančice.
1918 – předsedou je zvolen František Daniel, starosta a hostinský.
         – na oslavu založení republiky je pořádán průvod od hostince na křižovatku do Zbýšova a zpět za účasti všech spolků a občanů Padochova (foto). Na návsi před školou byly zasázeny
dvě lípy.


1928 – vznik obecního sadu ve Žlíbku, za vydatné pomoci řídícího učitele Raimunda Jána.
         – oslavy 10. výročí vzniku ČSR, velké oslavy, uložení pamětního listu.
         – velký požár domě č. 55 u Karla Červinky, který ohrozil velkou část obce.
         – v prosinci zemřel v Praze padochovský rodák, generál čs. armády Emanuel Früml (61let).
1938 – Na kamínkách proběhly desetidenní manévry protileteckého dělostřelectva 4. baterie, pluku č. 152 za účasti 5 důstojníků a 32 vojáků.
         – volby do zastupitelstva - strana lidová 63 hlasů, soc. demokrati 162, národní soc. 80, komunisti 109, Občanské hnutí 61, nár. sjednocení 5.
         – 24.9.všeobecná mobilizace, z obce je povoláno 38 mužů.
         – byl dokončen dům pana Jančára.
         – oslavy založení republiky.(Foto 2).

         – od 18 do 25.ledna byla vidět polární záře.
1948 – byl dán do provozu obecní rozhlas.
         – na Všesokolský slet odjíždí početná skupina členů Sokola (foto 3). Po příjezdu je zapsáno do obecní kroniky: “ XI. Všesokolský slet ukázal, že v řadách Sokola stojí doposud živly, které nesouhlasí s tím, co se u nás děje, bylo nutné provést čistku“.
         – 30. výročí založení republiky bylo oslaveno lampiónový m průvodem.


1958 – 25. února oslava 10. výročí únorového vítězství.
         – 14. dubna byla založena hudební škola. Prvním učitelem byl Vladimír Gavlík ( 4 x v týdnu).
         – byl na návštěvě osvoboditel Padochova major Ljubimov.
         – byly v obci položeny první chodníky a to ve Vilách a tzv. Přelízátku.
1968 - zánik oddílu kopané.
         – přestěhování brněnské posádky do prostoru internátu.
         – 23.8. podpisová akce proti vstupu cizích vojsk. Podepsalo 524 občanů a150 vojáků.
         – 22.10. vznikl Svaz žen.
         – při oslavách 50. Výročí založení republiky byla zasázená lípa pod pomníky obou válek.
         – v obci se odebíralo 48 druhů novin a časopisů (jeden se jmenoval Žeh).
         – býval si učeň internátu p. Bača vzal život.
1978 – oprava bývalé samoobsluhy na klub důchodců, oplocení školy.


         – velké záplavy v obci.
         – v obci je 688 občanů.
1988 – zemřeli dva činovnici TJ. Bývalý předseda a cvičitel Vlastimil Průša a zakládající člen házené MUDr. Aleš Růža.
         – v tomto roce není psána obecní kronika.
1998 – v areálu sokolovny je ve spolupráci s městem Oslavany zbudován dětský koutek v hodnotě 50 000,-
         – na sokolovně je opravena střecha přísálí. Prvním rokem se vyskytla na kaštanech Klíněnka.
         – i v toto roce nám odchází dva bývalí činovnici Sokola Jan Toman a Richard Janderka.
         – v květnu je provedeno čistění záchytných zdrží ve Žlíbku.
         – byla provedena oprava stříšky na zvoničce.
         – ve školce byla povolena posilovna.
         – v listopadu byly komunální volby. Z Padochova byli zvoleni Vlastimil Adam a Miloš Růža.
2008 – bylo vydlážděno náměstíčko u Valešů.
         – byla zahájena další výstavba domů u sokolovny.
         – bylo zahájeno internetové spojení f. NET.
         – požár stohu k Ivančicím.
         – nad přední skálou byl zlikvidován pilíř z lanovky (300 tun betonu).
         – byl zbudován chodník a čekárna pod hasičkou.
         – bylo započato s výstavbou autodráhy ve Žlíbku.
         – bylo zapojeno automatické zvonění ve zvoničce.
         – v Sokolovně byly vybroušeny a nalakovány parkety.
         – z iniciativy TJ Sokol Padochov byla otevřena turistická trasa Oslavany-Rybičková skála Neslovice – Hlína.

Sestavil M. Růža – leden 2018

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME