PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Padochov před 50 roky

Píše se rok 1968. V tomto roce se odehrálo mnoho změn. V lednu odstoupil president Antonín Novotný z funkce 1. Tajemníka KSČ a byl zvolen Alexandr Dubček. 30. března je zvolen nový prezident ČSSR generál Ludvík Svoboda.

I v Padochově dochází k menším změnám. Z původních 18 členů MNV jich odchází z různých důvodů 5 a nikdo jiný se nevolí. Předsedou zůstává Jan Chytka (vpravo při žních), tajemníkem František Kyvíř. Do plánů v rámci Akce Z (brigádnická činnost) jsou zařazeny a provedeny tyto hlavní akce:

  odpracováno v hodnotě
Úprava Hasičské zbrojnice a vodní nádrže  400 hod.  2 000,- Kč
Úprava vozovky a kanalizace k Valachovým (Ťopkovým)  2 200 hod.  170 000,- Kč
Úprava parku před MNV  400 hod. 27 000,- Kč
Údržba studen  50 hod. 1 450,- Kč
Opravy chodníků 50 hod. 800,- Kč

Celkově bylo odpracováno 4 872 brigádnických hodin za 187 000,- Kč a brigád se zúčastnilo 157 občanů.

JZD již pod Oslavany obhospodařovalo 664 ha půdy a mělo 137 zaměstnanců. Pěstovala se zde pšenice, ječmen, oves, hrách, čočka, mák, cukrovka, krmná řepa, brambory, kukuřice a vojtěška. V živočišné výrobě bylo chováno: krávy 157 ks, prasata 580 ks, ovce 520 ks, koně 10 ks a slepice 1 500ks. Vzhledem k poměrně suchému roku byla výnosnost mírně podprůměrná.

Spolky a členové: KSČ (Komunistická strava Československa) 84, SČSP (Spolek česko-sovětského přátelství) 211, SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) 105, ČSČK (Československý červený kříž) 124, TJ Baník 100, ČSPO (Český svaz požární ochrany) 49. V tomto roce byl obnoven Junák se 16 členy.
Ve škole byly tři dvojtřídky a chodilo zde 23 chlapců a 30 děvčat. Učitelé – Richard Mikulášek, Vlasta Bulová a Božena Stiborová.
Na poli kulturním byly pořádány plesy SRPŠ, SČPO, Svaz žen, dále Sokolský věneček, tři estrády místní vojenské posádky, která zde byla umístněna na místě Internátu v počtu 150 vojáků a oslava 50. Výročí založení ČSR, kde byla vysázena u parku lípa se zápisem v zapečetěné láhvi. Neminul se nás ani průjezd okupačních vosk, které obsadily 21.8. naši republiku vojsky SSSR, Polska, Maďarska a Bulharska.
V obci se narodilo 9 dětí, bylo uzavřeno 5 manželství a zemřelo 7 občanů. Na vysokých školách byli promováni Ing. Vladimír Žalud a MUDr. Aleš Růža.
Do zaměstnání dojíždělo 221 občanů (Brno 55, Ivančice 31, Oslavany 93, Rosice 12, Zastávky 14, Zbýšov 12 …). V obci žije 200 důchodců, nejnižší důchod 445,- Kč, nejvyšší 2 016,- Kč.
Občané vlastnili 30 aut, 24 motorek, 4 skútry, 20 pionýrů, 250 rádií, 175 televizorů a odebíralo se neuvěřitelných 46 druhů novin.

Konaly se dva hony. První na bažanty 58 ks, druhý na zajíce 120 ks a 15 bažantů. Příjmy obce: 182 713,- Kč Výdaje: 98 287,- Kč
Na závěr přehled počasí v lednu a prosinci.

    v noci ve dne
Leden I. týden  - 6   - 3
  II. týden  -9 - 19   - 8
Prosinec  III. týden  - 5   - 4 sněžení
  IV. týden  - 5   - 4 sněžení

Sestavil M. Růža – únor 2018.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME