PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Školka a škola v Padochově

Jak mnozí jistě víte, došlo v minulém roce k zahájení rozsáhlé rekonstrukce budovy původní Masarykovy jubilejní národní školy. Tato výrazná dominanta naší obce byla slavnostně otevřena před 80 lety - 24.6.1930.  Připomeňme si něco málo z počátků a následné historie budovy, kterou většina z nás místních určitě navštěvovala. Velkolepé oslavy byly zahájeny slavnostním koncertem na návsi před starou školou. Ta se nacházela v místech pozdějšího národního výboru a pro tehdy téměř tisícihlavý Padochov byla už nevyhovující. Z národního plánu na obnovu zemského školství a rozvoje venkova byla tedy postavena právě i tato naše nová škola. 

Od staré školy se pak vydal průvod k novostavbě, kde starosta pan Cyril Spurný uvítal hosty a okresní školní inspektor Antonín Votava pronesl slavnostní řeč. Poté byly předány klíče místní školní radě a po státní hymně byla prohlídka nové školy. Po vyčerpání programu se občané vydali na zahradu pana Valeše, kde byla uspořádána veselice. Tak začala historie této školy, kde se během doby vystřídalo šest řídících učitelů a to Raimund Ján, Karel Adam, Richard Mikulášek, Věra Wollngerová, Božena Koláčková a Anna Ondráková. Škola měla čtyři třídy a školku. Do tzv. měšťanky (rozuměj na druhý stupeň) se chodilo do Oslavan. Ještě v 80. letech fungovala škola jako jednotřídka, jejíž fungování si živě pamatuje i generace dnešních třicátníků. Tehdy spolu seděly v jedné třídě vždy dva ročníky (1. s 3. a 2 se 4.). V roce 1986 je škola definitivně uzavřena pro nedostatek žáků a od té doby dodnes slouží budova jako mateřská školka, místní knihovna a spolková či volební místnost.

Stará škola  Nová škola

Na snímku vlevo je stará škola na návsi (bývalá budova MNV) a její žáci před ní a na snímku vpravo je pak pohled na čerstvě otevřenou novou školu z r. 1930. Škola fungovala veřejnosti nepřetržitě více než 80 let a přestože byla postavena určitě mnohem poctivěji, než leckteré současné stavby, její stav odpovídal před rekonstrukcí jejímu stáří. Bylo proto rozhodnuto zažádat o dotaci od státu a provést rozsáhlou rekonstrukci celé budovy, aby i nadále mohla sloužit svému účelu. Nutno podotknout, že to bylo v hodině dvanácté. Budova byla zcela podmáčená, na západní straně hrozilo sesunutí stěny. Také střešní trámy a podsednice byly v zoufalém stavu. Ve výběrovém řízení byla vybrána místní firma RK-Mont a ihned po zaslání dotací započala s opravou budovy. Rekonstrukce zahrnovala odizolování (podříznutí a vložení fólie), výměnu oken, zateplení fasády, rekonstrukci střechy a všech místností ve spodní části budovy (původní školka). Při opravách se vyskytly další problémy s kanalizací, podlahami a topením. Z toho vyplynuly další vícepráce a tím stouply náklady s čímž se muselo město vyrovnat. Celková rekonstrukce stála prozatím 7 727,63 tisíc korun. Chybí dodělat pouze několik drobností a úprava zahrádky.

A zde jsou už záběry z dnešních dnů. Další obrázky najdete ve Fotogalerii. Rekonstrukci oceňují zejména rodiče nejmenších. Díky ní máme nejmodernější školku v celém okolí a rozhodně v době, kdy je problémem pro rodiče do školky svoji ratolest vůbec dostat, je na co být pyšný. V současné době je ve školce 21 dětí pod vedením vedoucí učitelky Ivany Vařejkové. Na poloviční úvazek zde pracuje paní učitelka Ivana Křivánková. Paní Marie Janíčková zastává funkci školnice, topičky a výdejce obědů. Vedoucí knihovny je slečna Markéta Černá. Jestli se do Padochova někdy vrátí i základní škola nevíme, ale že se bude mít kam vrátit je jasné už teď.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME