PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Valná hromada TJ Sokol Padochov 2010

V sobotu 20.3.2010 se v 16:00 hod. uskutečnila v Hospůdce na Sokolovně Valná hromada TJ Sokol Padochov. Přítomno bylo 53 zletilých členů. Jako hosté zde byli starosta města Oslavan pan Vít Aldorf a místostarosta Ing. Svatopluk Staněk.

Po přivítání členů a hostů představil starosta program valné hromady. Po minutě ticha za zemřelé členy byla zvolena volební a návrhová komise. Hlavní zprávu o činnosti přednesl starosta Miloš Růža. Zpráva zahrnovala 78  bodů, ve kterých byla zahrnuta veškerá kulturní, společenská a sportovní činnost. V závěrečném hodnocení vyzval členy, zejména ty nové, aby se seznámili se stanovami ČOS, s jejími právy a povinnostmi. Upozornil na nutnost maximálního šetření a na zákaz kouření v sále Sokolovny a to i při soukromých akcích.

 

Dále poděkoval sponzorům a zejména župě Jana Máchala a městu Oslavany za jejich podporu a doporučil členům, aby v podzimních komunálních volbách oba přítomné hosty podpořili. V závěrečné části seznámil starosta s následujícími opravami, pro které bude přijat od 1. dubna pracovník v rámci veřejně prospěšných prací. Pozvánkou na letošní akce svoji zprávu ukončil. Zprávu o hospodaření přečetl Ing. Jaroslav Růža st., Revizní zprávu přednesl Libor Straka. Dále byly přečteny zprávy z oddílů turistiky, stolního tenisu, nohejbalu, kopané, badmintonu, RC Žlíbku, cvičení a chaty. Po té byl předložen rozpočet na r. 2010.

  

Předseda volební komise přečetl návrh na zvolení starosty, náčelnice, náčelníka, vzdělavatele, revizní komisi, delegáta na župní valnou hromadu a návrh členů výboru. Poté byla provedena jednotlivá volba. Starostou byl zvolen Miloš Růža, náčelnicí Marie Chaloupková, náčelníkem Oldřich Tlustý, vzdělavatelem Ing. Miloš Černý. Do revizní komise byli zvoleni Libor Straka, Miroslav Bartolčic a Jindřich Žalud. Delegátem byl zvolen Roman Ženatý. Do výboru byli zvoleni: Ing. Jaroslav Růža st., Pavel Sawilla, Radek Moos, Ivan Pruša, Ivan Janíček, Dana Bulová ml., Pavel Ševčík ml., Petr Bureš, Stanislav Kaláb, Tomáš Černý a Radim Cunder. Funkce členů výboru budou voleny na první výborové schůzi.

Bratři Růžovi Místostarosta a starosta (bílá košile)  

                      Bratři Růžovi                                                              Místostarosta a starosta (bílá košile) 

Dalším bodem programu byla diskuze, ve které přednesli své příspěvky starosta a místostarosta města a přislíbili opětovnou podporu. Dále se debatovalo o problémech cvičení, nutností oprav, chodem chaty v Čučicích, vyčistění Žlíbku, pořádání Běhu naděje a problematice s mládeží a jejich nezájmem o dění v TJ.

  

Po více jak půlhodinové diskuzi přednesl předseda návrhové komise návrh usnesení, který byl jednohlasně přijat. Valnou hromadu ukončil starosta v 18:15 hod. přáním pevného zdraví a štěstí všem členům a jejich příznivcům. Další dění v TJ můžete sledovat na stránkách www.kalamitapadochov.cz a www.rc-zlibek.mysteria.cz a časopisu Okno.

Sestavil Mloš Růža.

Kalendář akcí

září 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Hledat

Přihlášení

Free Joomla templates by L.THEME