PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Česká obec sokolská (ČOS, Sokol) je dobrovolný spolek bez nároku na jakýkoliv příspěvek od státu.

Velice si vážíme přístupu našeho města Oslavany, jehož jsme městskou částí - spolupráce, podpory a v neposlední řadě jako životně důležité jeho dotace na provoz areálu.
Akce pro veřejnost a zejména pro děti by nebylo možné uspořádat bez našich úžasných sponzorů.

Členství

ČOS je členěna do Žup a Tělocvičných jednot.
Naši Tělocvičnou jednotu Sokol Padochov tvoří cca 150 členů. 
Výbor a členové ve svém volném čase a svými prostředky  realizují sportovní a kulturní aktivity pro Padochovské sousedy i přespolní. Dobrovolně a bez nároku na odměnu vedou 16 oddílů, které nabízejí v současnosti aktivity pro všechny věkové kategorie. 
Spravujeme a udržujeme areál sokolovny - tělocvičnu s hřišti a hospůdku s tím, že je areál celoročně a volně přístupný široké veřejnosti - dětem i dospělým ke hrám, sportu i sousedskému setkávání.
Někteří členové se aktivně zapojují, ostatní svým členstvím a tím i příspěvky vyjadřují svou sounáležitost k Padochovu, přispívají tak k tomu, aby Padochov žil!
PŘIDEJTE SE! :)
 

Výhody členství:

 • vstup do oddílů za zvýhodněnou cenu 20,-Kč/ dospělá osoba
 • pronájem sálu za poloviční cenu

Být členem znamená:

 • možnost přijít s vlastním nápadem, jak pozvednout sportovní a kulturní dění v naší obci
 • příležitost aktivně se podílet na akcích pořádaných TJ Sokol Padochov
 • mít dobrý pocit, že jsem součástí jednoho ze spolků, který v naší obci dosud funguje
 • zaplatit každoročně členský příspěvek:
   - 500,- Kč pro všechny dospělé členy
   - 200,- Kč pro mládež (do18ti let) a senioři nad 65 let

Kam putují finance z členských příspěvků?
25% - ČOS
15% - župa Jana Máchala v Brně
60% - TJ Sokol Padochov

Jak se stát členem?
Členem se může stát kdokoliv a kdykoliv během roku. Stačí pouze zde vyplnit závaznou přihlášku a zaplatit členský příspěvek.

 • členský příspěvěk odešlete na účet  2023365319/ 0800
 • částka (viz výše, lze i součet za celou rodinu)
 • Variabilní symbol: rok (např 2022)
  Zpráva pro příjemce: Přímení jméno rok narození (např. lze i Novákovi Petr 2013, Jan 2010, Anastázie 1990)

Stanovy ČOS - najdete zde.

Memorandum o nakládání s osobními údaji - zde.

Máte-li zájem přihlásit se do některého z oddílů, kontaktujte prosím konkrétní cvičitelku/cvičitele. Kontakty na vedoucí oddílů naleznete na našich webových stránkách u jednotlivých oddílů.

1. Kdy se cvičí
Cvičí se podle rozvrhu, který je přístupný na internetových stránkách jednoty a nástěnkách.
Výbor má výhradní právo zrušit pravidelná cvičení z důvodů konání soutěží a jiných sokolských akcí.

2. Dělení cvičení
Cvičení v sokolovně dělíme do dvou skupin:

otevřená – cvičení je otevřené všem zájemcům a přijít sportovat má právo kdokoliv, vždy po předešlé dohodě s vedoucím oddílu. Kontakt na vedoucího oddílu najdete na našich webových stránkách

uzavřená – cvičení není volně přístupné, jedná se např. o pronájmy nebo profesionální tréninková cvičení

příležitostná cvičení - v případě, že je tělocvična volná, je možné ji jednorázově zarezervovat. Aktuální využití tělocvičny je na internetových stránkách v kalendáři. Rezervaci je možné provést nejpozději 7 dní před konáním cvičení. Zájemce (vedoucí cvičení) rezervuje tělocvičnu oznámením starostce sokolu. Pokud je většina účastníků cvičení členi Sokola, cvičení se řídí pravidly pro členy Sokola s tím, že nečleni uhradí jednorázový příspěvek. V případě, že je většina účastníků nečleni, cvičení je posuzováno jako pronájem.

O charakteru cvičení rozhoduje jeho vedoucí, který je uveden v rozvrhu.

3. Co dodržujeme
Dodržujeme základní bezpečnostní předpisy a hygienická opatření.
 
4. Pro rodiče cvičících dětí
Je zcela v kompetenci cvičitele, zda rodičům či jinému doprovodu dítěte povolí či nepovolí jejich účast na jeho hodině v sále, či umožní zůstat doprovodu dítěte v předsálí nebo šatně.
 
5. Z provozního řádu sokolovny
Zákaz kouření v sokolovně.
Přezutí do čisté obuvi je nutné (platí i pro doprovod dětí!!!).
Vstup cvičenců pouze za doprovodu vedoucího oddílu.

6. Úklid nářadí a pomůcek
Po cvičení je nutné uklidit nářadí a pomůcky, zkontrolovat WC a světla. Pomůžeme vedoucímu oddílu a nenecháme to jen na něm.
 
 
 
 
Attachments:
Download this file (Pravidla_Sokolovna.pdf)Pravidla sokolovny[ ]97 kB

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME