PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Starosta TJ Sokol Padochov v roce 1927 bratr Václav Vampula

Jak již jsem psal v předchozích článcích, starostové se v předválečných letech volili pouze na jeden rok. K těmto starostům patřil i Václav Vampula.Narodil se 18.11.1898 v Padochově. Vystudoval v Horní škole v Moravské Ostravě. Pracoval jako báňský úředník na Kukla, pak jako důlní dozorce, později důlní geometr – měřič. Civilní sňatek uzavřel s Josefou Machulkovou (celá její rodina vystoupila z církve) narozenou 11.12.1903. Narodily se jim dvě děti. Dcera Věra Vampulová provdaná Sigmundová, kterou mnozí znají, když bydleli ještě v Padochově (dnes Káhlovi). Později se odstěhovala do Oslavan, kde 17.7.1966 zemřela. Syn Miroslav Vampula odešel v mládí na Žiškovu školu, stal se úspěšným vojákem až do hodnosti generála.


Václav Vampula byl zakládajícím členem naší TJ. Byl vynikající gymnasta a cvičitel a náčelník. Na snímku vlevo jsou v Praze na Všesokolském sletu 1932 a v roce 1936 při vystoupení padochovských borců v Praze Košířích. I přesto, že byl vynikajícím sportovcem umírá 1.4.1940 ve věku 42 let. I přes zákaz německých okupantů vystrojila TJ Sokol Padochov bratru Václavu důstojný pohřeb v sále Sokolovny, kterého se zúčastnili členové v krojích, které byly zakázané.

Na poslední cestě ho doprovázelo mnoho občanů. Odešel mlád, avšak kdo v srdcích žije, neumírá.
M. Růža

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME