PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Pan Václav Machulka - člověk, který rozdával radost

V nadcházejícím roce a to 12.7.2021 uplyne 90 roků od slavnostního otevření padochovské Sokolovny.
Jedním ze zakládajících členů byl i pan Václav Machulka. Narodil se 7.12.1874 v Liticích u Plzně v rodině horníka Jana Machulky a Kateřiny Machulkové. Začal pracovat jako horník v r. 1889 na dole Thurn Taxise „Max Karl“.

V Plzni se 14.6.1899 oženil s Josefou Berdychovou, narozenou ve Volduchách 9.4.1876. Měli spolu pět dětí: syny Antonína a Josefa a dcery Annu – provdanou Povolnou, Josefu - Vampulovou a Emílii - Prokešovou.

V letech 1908 - 1909 absolvoval hornicko hutnickou školu v Leobenu ve Štýrsku. Odtud asi pochází i jeho Encyklopedie, psaná ještě švabachem, kterou měl ve své knihovně spolu s celou partiturou Mozartova Dona Giovanniho. Zřejmě ho ovlivnilo kulturní prostředí Plzeňska té doby, což bylo přínosem v následujících létech pro Padochov. Po škole, klem roku 1910, kdy bylo započato s výstavbou elektrárny Oslavany a otevíraly se nové doly se s rodinou přestěhoval do Padochova, kde nastoupil u Rosické báňské společnosti na dole „Františka“. Později po otevření jámy „Kukla“ zde pracoval jako směnmistr.

V Padochově se ihned aktivně zapojil do organizace Sokol. Stal se jeho vzdělavatelem a režisérem, dramaturgem a sbormistrem jeho divadelního souboru. V roce 1930 ovdověl a žil u dcery (u Vampulů), kde měl stolařskou dílnu a řezbářství se stalo jeho dalším koníčkem. Po dostavění Sokolovny v r. 1931 zde v přísálí zřídil loutkové divadlo, jeviště i můstek pro vodiče loutek. Jeho unikátním dílem byly vyřezávané loutky 60 cm vysoké a zobrazovaly celou škálu pohádkových postav. Loutky vodili a mluvili dorostenci a dorostenky, kteří si připravovali své role ve velkém divadle Sokola Loutky oblékaly jeho dcery, kulisy tvořil a maloval sám.

  

Na snímcích vidíte p. Machulky v kroji a jediná zachovalá fotka s jeho loutkami a vnuky. Bohužel veškeré loutky byly po zrušení Sokola v 60 létech rozkradeny !!!

Asi ve třicátých létech se potkal a seznámil s Josefem Skupou. V divadélku bylo jeho věnování a je pravděpodobné, loutky Spejbla a Hurvínka byly darem právě od Skupy. Pan Václav Machulka byl nejenom dramaturgem a režisérem divadelního ansáblu, ale maloval a dělal kulisy a byl také sbormistrem pěveckého sboru. Sbor doprovázel malý orchestr, který řídil pan Rudolf Vespalec. Hrálo se nejenom v Sokolovně, ale i v přírodním divadle za myslivnou (dnes Svobodovi). Výčet představení byl bohatý. Jmenujme alespoň část z nich. Byl to divadelní hry: Naši Furianti, Radúz a Mahulena, Pasečkáři, Měšťáci na venkově, Jan Vývara, Lucerna, Andulka Šafářová, Nade mlejnem, pode mlejnem, Fialový mstitel, Lidé na kře, Malá hříšnice, Třetí zvonění, Okénko, Perly paní Serafinky atd. Jeho zájmem bylo i sehrání Prodané nevěsty, na které se byl podívat celý soubor v Janáčkově divadle v Brně.

  

  

Na snímcích divadelní představení Pasečkáři, Měšťáci na venkově, Tři halíře a Lucerna.

V režii divadel se střídali i pánové Ladislav Skýva a František Prokeš. V souboru se vystřídala řada lidí. Jmenujme několik jmen: Herma Irblichová, Lída Houžvičková, p. Pokarná, Indrová, pánové Skýva, Man, Prokeš, Koudela, Béma, Vespalec, Růžička a mnoho dalších.
Pan Machulka byl skutečně velmi činorodý člověk až do konce svého života. Ve své dílně vyřezával mimo loutek i postavy horníků, skřítků, madony i zvířátka, nebo krásně zdobené rámy obrazů. V brněnském muzeu je vystaven jeho model ještěra, jehož zkamenělinu našli ve hloubce 620 metrů na dole Kukla havíři Švestka a Ranil. Je to permský ještěr EDAPHOSAURUS OBVISPINOSUS stáří 250 miliónů let. Délka zvířete asi 2,5 m.

 

 

Na dalším snímku vidíte sbormistra pana Machulky na pohřbu sovětských vojáků u křižovatky na Neslovice.
Ještě k panu Machulkovi. Doma měl spoustu hudebních nástrojů: stodvacetin basovou knoflíkovou harmoniku, kterou mu vzali Rusové v r. 1945, tu později nahradil osmdesáti basovou klavírovou harmonikou. Dále měl doma housle, čelo, klarinet a flétnu. Byl autoritou v rodině, náročný a důsledný, ale také dobrý člověk, kterého si lidé vážili a měli rádi. Pan Václav Machulka zemřel náhle 18.6.1954 a je pochován na hřbitově v Oslavanech.

Podle podkladů synovců Pavla a Milana Prokeše a Ivana Machulky sestavil M. Růža – říjen 2020.

 

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME