PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

První oficiální starosta nově založené TJ Sokol Padochov

Vůbec prvním oficiálním starostou TJ Sokol Padochov byl zvolen na první valné hromadě po založení padochovského Sokola (27.7.1919) pan Adolf Růžička.

Narodil se 15.12.1895. Po absolvování základní školy se vyučil zámečníkem a pracoval jako údržbář na dole Kukla, kde také od r. 1925 bydlel.

V padesátých letech se vrátil do Padochova do domu, kde nyní bydlí rodina Vařejkova. Již jako dorostenec se zapojil do TJ Sokol Padochov, která byla v té době pobočkou Sokola Oslavany a byl jeden ze zakladatelů padochovské jednoty a jejím prvním oficiálním starostou zvolený na I. Valné hromadě. Tak, jak bývalo zvykem na vesnici, mladí lidé se zapojovali i do dalších organizací, a tak se stal Adolf Růžička v roce 1925 i náměstkem místního hasičského sboru. Po II. Světové válce vypracoval několik zlepšovacích návrhů, jako například stavitelný závěs těžních klecí, využití chladící vody pro ohřev vody do koupelen a jiné. Svou všestranností pomáhal na vesnici všude, kde bylo třeba. Byl dobrým hospodářem a zajímalo ho dění kolem sebe. Psal do časopisu „Kahánek".

Od mládí byl milovníkem krásných českých a moravských písní, obdivovatel naších hudebních velikánů. Sám se naučil hrát na varhany (měl jsem to štěstí, že jako mladý chlapec jsem to slyšel na vlastní uši) a jako zpěvák působil ve sboru místního Sokola pod vedením Václava Machulky. Sám se věnoval i skládáni písní o rodném kraji, o Padochovu, hornickém povolání a vlasti. Pan Adolf Rulička zemřel v roce 1970. Z jeho bohaté tvorby Vám nabízím píseň Láska k rodnému hnízdu.


Můj rodný kraj mám tolik rád, tam sluníčko jasněji svítí,
já v světě nepoznal jsem větších krás i nikde neroste vonnější kvítí.

Refrén: Vesničko má zapadlá, v uhelné tůni jak propadlá,
Tys kolébka mi byla, u Tebe chci mít rov, tys nade vše mi milá, tys můj Padochov.

Miluji údolí i Tvoje stráně, slavíčků zpěvy pod Dubinou,
zelený lesů lem, políček dlaně i ušlechtilý šelest kol nad hlubinou. Ref .

Tys naše studnice na černé zlato, tak mnohým už stvořila na zemi ráj,
dětem svým dalas však jen chleba za to, že chodí je dobývat podzemní ráj. Ref.

Dobrý syn miluje i chudou matku, ožije vzpomínkou na její klín,
lásku ji zachová v bouřích a zmatku, vzpomínky zaplaší jen hrobů stín. Ref.

Sestavil M. Růža 2020

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME