PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Previous Next

SDH - historie a současnost

Sbor dobrovolných hasičů v Padochově byl založen 25. září 1904. Ustavující schůze se konala v 1. třídě místní školy s účastí 35 zakládajících členů.
Zakládající členové:
Eduard Povolný,  František Pelikán, František Bittner, František Gürtler, Vincenc Adamec, Antonín Růžička, Jan Blažek, František Gross, Josef Klement, Richard Růžička, František Daniel, Jan Gross, Ludvík Pavlovský,Jan Hamří, Karel Červinka, Ferdinand Hrůza, Rudolf Hanisch, Cyril Veselý, Ferdinand Došek, Josef Kolek, Jan Kocáb, František Pruša, Antonín Sobčík, František Matoušek, Josef Kotouč, František Sekerk, Alois Aujesský, Václav Růžička St., Jakub Neužil, Jindřich Štulík, Josef Červinka, Ludvík Panovský, + další 3 jména jsme nedohledali a chybí nám.

Ještě téhož roku bylo rozhodnuto o koupi výstroje od firmy R. A. Smekal. Od začátku fungování hasičského sboru byla k hašení užívána koňská stříkačka na dole Františka. To se změnilo hned o rok později, kdy byl zakoupen hydrofon od filmy Hiller z Brna.
Zásadní bylo pro náš sbor také datum 24. srpna 1910. V tento den bylo slavnostně otevřeno nové hasičské skladiště, které bylo vybudováno svépomocí z bývalého důlního domku jámy Františka. Z pohledu mnohých znalců bylo Padochovské skladiště nadčasové a mohlo být vzorem ostatním hasičským sborům.
V roce 1919 byl v Padochově zřízen hasičský dorost, aby se zvýšila mezi mladými popularita hasičského řemesla.
V květnu roku 1925 byla po jednáních mezi obecním zastupitelstvem, hasiči a Báňskou společností zbudována betonová požární nádrž, aby byl v obci v případě požáru dostatek vody.
19. srpna 1934 byla u příležitosti 30 let od založení sboru slavnostně předána motorová stříkačka Hrček a Neugebauer Brno se 400 m hadic. O dva roky později byl od Zbýšovské společnosti Láska Boží zakoupen jednotunový nákladní automobil, který byl přestavěn na tahání stříkačky. Do této doby měl sbor pouze kolový pákový hydrofon neboli ruční stříkačku taženou koňmi a berlovku, která byla při vloupání do hasičského skladiště v roce 1928 ukradena.
Během druhé světové války se činnost sboru poměrně omezila, přesto sbor uspořádal několik cvičení, zábav a zúčastnil se hašení několika požárů. Při osvobozování Československa se sbor věnoval především hasebním pracím na okolních dolech, které byly ustupující německou armádou ostřelovány.
17. října 1948 byl místními hasiči obnoven hasičský slib.
Od roku 1949 měli hasiči k dispozici automobilovou stříkačku vlastní výroby.
V roce 1953 bylo založeno žákovské družstvo, tehdy jediné v našem okrese, mladí hasiči se zúčastňovali mnoha soutěží, jak místních, okresních, tak i krajských. Největším tehdejším úspěchem patrně bylo vybojování druhého místa na krajské soutěži v Brně v roce 1955.
Čas šel dál, a hasiči se stále aktivně podíleli na dění v obci, pořádali plesy, zábavy a celkově se velkou mírou podíleli na dění v obci. Družstvo Padochovských požárníků se aktivně účastnilo požárních a technických zásahů. Patrně v sedmdesátých letech měl sbor k dispozici přenosnou motorovou stříkačku, nákladní automobil Tatra 805 a dopravní automobil DA 12 Avia.
Sbor byl velmi aktivní až do roku 1985, kdy byla pro neshody činnost sboru ukončena. Obec Padochov se sloučila s městem Oslavany a veškerý hasičský majetek spolu se zbrojnicí připadl Oslavanským hasičům.

Nyní se však blízká na lepší časy. Vše začalo dne 6. června 2019, kdy výkonný výbor OSH Brno – venkov přijal a odsouhlasil žádost o znovuobnovení hasičského sboru v Padochově. Sbor byl oficiálně zapsán do rejstříku právnických osob k 8. listopadu téhož kalendářního roku. Dne 25. ledna roku 2020 se uskutečnila 1. valná hromada SDH v hasičské zbrojnici v Padochově. Na této valné hromadě byl za přítomnosti vzácných hostů: pana Víta Aldorfa, starosty města Oslavany, paní Hany Zapulové, vedoucí kanceláře OSH a paní Bc. Lucie Trtoňové, členky VV OSH zvolen 1. výbor obnoveného hasičského sboru v naší obci. Starostou byl zvolen Martin Novák St.
 
Nyní má sbor na starosti Kolektiv mladých hasičů. Jsou to děti ve věku 4-18 let.
 
Seznam členů sboru
Starosta - Martin Novák St.
Náměstek starosty - Martin Novák Ml.
Vedoucí kolektivu MH (mladých hasičů - děti) - Šárka Nováková
Revizor - Marcela Nováková
Kontrola - Tomáš Reinisch
Kontrola - Pavel Svoboda
Jednatel - Dana Bulová
Kronikář - Zdeněk Sigmund
 
 
 
 

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME