PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Drahoslav Růžička

Dalším významným padochovským rodákem je pan RNDr. Drahoslav Růžička. Po absolvování základní školy nastoupil do státního reálného Blahoslavova gymnázia v Ivančicích, ve kterém ve složitých podmínkách druhé světové války v roce 1945 úspěšně ukončil závěrečné zkoušky a následně v roce 1949 druhé státní zkoušky se zaměřením na zeměpis a přírodopis. Nastoupil na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ve které byl promován na doktora přírodních věd v oblasti geologie.

Po ukončení základní vojenské služby byl přijat do služeb Ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů Praha v oblasti geologického průzkumu. Po reorganizaci byl zaměstnán na Státní plánovací komisi (SPK) jako vedoucí odboru hornictví a hutnictví, kde působil až do závěru aktivní pracovní činnosti. Zúčastňoval se výzkumných geologických činností jak v České republice, tak v zahraničí, zejména se zaměřením na železné rudy a uhlí. V důchodovém věku se stále zajímal o geologické zvláštnosti v našem kraji, publikoval svoje poznatky ve veřejných časopisech, navštěvoval univerzitu třetího věku v Praze a následně v Brně se zaměřením na přírodu, lesní hospodářství a zahradnictví. Stále měl zájem o získávání nových odborných poznatků v různých oblastech života. Ze zájmové činnosti byla prvořadá odborná mineralogie, horniny a zkameněliny, od mládí pak jednoznačné vztah ke geologii Padochova, Oslavan a celého oslavanského uhelného revíru. Odborné znalosti doplňoval sbírkou nerostů, v důchodovém věku se aktivně zajímal o činnost oslavanského Vlastivědného spolku. Několika články přispěl poznatky do oslavanského časopisu Okno k rozšiřování poznatků z oblasti Oslavan a Padochova. Měl rád svůj rodný kraj a jen jeho špatný zdravotní stav mu nedovolil se své zálibě více věnovat.

Dne 12.1. 2008 zemřel ve věku 81 let.

M. Růža 2021

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME