PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Co čas dal a vzal č. 49 - Trošku z historie obce

Jelikož Kronika obce Padochova byla založena až v roce 1928, chci Vás seznámit s několika daty, které zde nejsou uvedeny.

24.2.1889 První písemná zpráva. Při volbě do obecního úřadu byli zvoleni pánové: Dobšík Antonín, Michálek Josef, Metelka František a Jan, Schoffel Hugo, Pelikán František, Buča František a Fitiml Josef. O necelý měsíc později 18. března byl zvolen starostou p. Hugo Schoffel. Prvním radním byl zvolen Jan Metelka, druhým Antoniu Dobšík.
31.12.1891 v zápisu z obecní rady se objevuje plán na výstavbu obecního domu č. 8 (později knihovna, v r. 1902 poštovní pobočka, holičství Kahlovi (nyní chalupář R. Žena­tý). V témže zápise je žádost na zakoupení laciného vozíku nebo kočáru pro potřebu vožení velebného pána.
12.7.1894 je podána žádost na zakoupení obecního lejta (sudu) o velikostí 8 věder (čtyři hektolitry). V témže roce byl opraven splav pod domem č. 33 (obcí protékal potok, dnes u domu Z. Kyvíře).
22.2.1895 bylo požádáno o souhlas s rozšířením školní budovy v zahradě p. učitele (za bývalým MNV). Stavbou byl pověřen p. Jindřich Ceasar, stavitel z Neslovic, za paušál 2500 zlatých - foto.
V roce 1896 vznikl spor o obecní pastoušku. Bylo dosvědčeno, že ji dostal právem p. Sebastián Červinka, který se vrátil z vojny v r. 1843. Lámal kámen pro rodinu Müllerovu, která tento „přístřešek" postavila. V témže roce, 2. prosince, přidělila Císařská nadace 200 zlatých pro „chudá a hodná dítka".
4.2.1901 žádá starosta obce p. Schoffel o právo domovské. O toto právo musel žádat každý nový občan a někdy trvalo i několik roků, než bylo podle přísných regulí přijato.
2.8.1901 žádá p. Matěj Pokorný o stavbu kovárny (dnes p. Chramostová) - foto.
8.12.1901 byl zvolen starostou p. Eduard Povolný.
11.10.1902 byl podán návrh na zakoupení zvonu od p. Müllera na umíráček.
21.3.1904 byl podán návrh na zřízení obecní knihovny. V témže roce byl založen Sbor dobrovolných hasičů. Tito v roce 1908 žádají o vybudování vodní nádrže.
1910  byla postavena Hasičská zbrojnice (foto).

  

 

9.3.1911 byla dána žádost na elektrifikaci školy.
27.7.1911 udělena licence dvěma hostinským v č. 9 Eduard Povolný, č. 18 Josef Valeš. V obci bylo v té době 674 duší.
22.2.1914 z obce vykázán občan Jan Leskauer za hrubé chování a rušení nočního klidu.
21.3.1914 z obce padochovské vykázán p. Václav Sedláček za několikanásobné tresty.
20.5.1914 starostou obce zvolen p. Josef červinka.
31.12.1914 zažádáno o zbudování veřejného osvětlení.
27.3.1915 uspořádána sbírka na umělé údy a osleplé vojíny.
26.12.1918 zvolen předsedou obce p. František Daniel.
3.8.1919 uspořádána sbírka na povodně.
9.11.1919 povolena hostinská činnost Františku Winšovi.
28.12.1919 vyvlastněn velkostatek a založený Chudinský fond.
21.3.1920 zahájeno kopání studny pro vodovod ve Žlíbku.
28.7.1920 vypovězena p. Marie Svobodová za nezřízený život.
8.5.1921 uspořádána sbírka ve prospěch postižených pří důlním neštěstí na Kuk­le. Bylo vybráno 2 241 korun.
11.7.1921 zastaveny výkopové práce na studni ve Žlíbku. Průtok vody byl 3,6 litrů/min.
13.11.1921 povolena koncese Sokolu na provozování kinematografie.
15.4.1923 uspořádána sbírka na pomník padlých ve světové válce. Bylo vybráno 2 500 korun. Výrobou pomníku byl pověřen pan Hynek Brázda z Padochova.
23.5.1926 v Padochově zbudována kamenná opěrná zeď a přes obec vybudována nová silnice.
16.1.1927 udělena koncese p. Hugovi Schalingerovi z Oslavan na provozování autobusové linky Oslavany - Tetčice.
1.1.1928 zavedena dávka z nápojů k úhradě schodku obecního rozpočtu, Z 11˚ piva - 0,08 hal., 1 vína - 0,20 hal., 1 lihu - 0,80 hal, 1 kořalky - 0,40 hal., I hráč karet - 1 koruna. Později byla sazba změněna na 25 %.
7.10.1928 obecní rada doporučuje výsadbu ovocného sadu ve Žlíbku.

Další historie pokračuje v I. Padochovské kronice.

Sestavil M. Růža – leden 2022

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME