PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Historie vzniku TJ Padochov

Na úvod této sekce bych Vám rád napsal pár řádek o vzniku naší jednoty, která v loňském roce oslavila 90. výročí svého vzniku.

Již v roce 1914 bylo 9 padochovských občanů zaregistrováno v Sokolu Oslavany. V roce 1917 byla založena pobočka oslavanského Sokola v Padochově. Činnost pobočky až do utvoření vlastní jednoty byla zahájena na tzv. "verandě" v místním hostinci u Danielů (nyní u Valešů) a v letním období také ve Žlebí, jak se tenkrát říkalo Žlíbku.

Pobočka s mateřskou jednotou oslavanskou byla jedna z těch, které v nejhorší době válečné vyvíjela v tehdejší župě Rastislavově velmi dobrou činnost. 26. ledna 1919 byl ustanoven 11 členný prozatímní výbor, v čele se starostou br. Josefem Suchým.

Velkou ránou pro členstvo byla výpověď k 1.3.1919 z "verandy" hostince. Po mnoha jednáních s Rosickou báňskou společností se podařilo pronajmout starou kovárnu u jámy Františka. Čtyři měsíce práce bratrů, sester, dorostu a žactva, kteří odvezli hromady odpadů, železa, opravili střechu, podlahu, cestu a hřiště, byly ukončeny 12. července. Následující den byla nová tělocvična otevřena slavnostní besídkou.

Touto dobou bylo požádáno o registraci a schválení stanov na patřičných úřadech. 27. července 1919 se konala ustavující schůze VH za účasti 53 bratří a sester. Byl zvolen nový výbor. Starostou byl zvolen Adolf Růžička, náměstkem se stal Vilém Karpfl, náčelníkem Václav Vampula, náčelnicí Františka Prokšová a hospodář Kotouč Josef. Jednota zahájila svojí činnost v nové tělocvičně s 56 členy. V jednotě byl ustanoven též odbor divadelní a pěvecký. Ve cvičební místnosti o rozměrech 20x7 m bylo i jeviště, kde se pořádala divadelní vystoupení. Za získané peníze se kupovalo nářadí. V té době vlastnila jednota již bradla, hrazdu, koně, kruhy, žíněnky, šplhadla, oštěp, stojany na skoky do výšky a můstek v hodnotě 3 512,- Kč. Vybavení tělocvičny, jeviště, knihovny spolu s nářadím udávalo jmění 12 475,-Kč. K datu 31.12.1919 bylo evidováno 11 řádných a 8 mimořádných schůzí výboru a dvě valné hromady (VH). Bylo zasláno 108 dopisů a došlo jich 180. Byla uspořádána sbírka postiženým vojákům a zasláno nadacím Českému srdci 54 korun a 100 vajec. Nadaci Komenského 100 korun, Matici Těšínské 100 korun. V jednotě bylo prodáno 200 pohlednic a odznaků za 110 korun. Cvičenci se zúčastnili 15 nácvikových skladeb a to v Brně, Ivančicíc, Znojmě a Němčicích. Takový byl rok 1919.

V nadcházejících 90. letech naší TJ bylo vykonáno mnoho práce jak při výstavbě stávající Sokolovny, tak při jejich opravách a rekonstrukcích. Bylo sehráno bezpočet divadelních, loutkových a filmových představení. Kino v předválečné době patřilo mezi špičkové a nejnavštěvovanější z kin v celém okolí. Desítky našich členů se zúčastňovalo na Všesokolských sletech. Tisíce hodin strávili naši členové na besídkách, sletech okolních žup a vystoupení při slavnostních příležitostech. Bylo sehráno mnoho fotbalových, házenkářských a atletických utkání. Stovky a stovky cvičenců prošlo naší tělocvičnou a ti všichni měli to, co dnešní mladé generaci chybí - hrdost na to, že jsou členy Sokola Padochov.

Nelze vyjmenovat všechny členy, sokolské rodiny, činovníky příznivce, kteří měli a mají zásluhy, na tomto mohu říci s klidným svědomím, krásném areálu, který nám závidí nejedna obec či město. Za celou dobu existence této jednoty stálo v jejím čele 14 starostů či předsedů. Jejich tváře jste mohli zlédnout na výstavce k výročí jednoty. Já jako 14. starosta Vám mohu říci, že není jednoduché a nebylo jednoduché v žádné době se starat o chod a dění jednoty. Všichni měli finanční potíže, byly různé spory i tahanice, ale přesto si myslím, že byla větší soudržnost, ochota a úcta nejenom ke starším, ale i k majetku či obci. Byl bych rád, kdyby odkaz našich dědů a otců v podobě tohoto areálu a smyslu lidi sbližovat a sílit na duchu i těle pokračoval i v budoucnosti. Přeji Všem pevné zdraví a pohodu.

 

Zdar!

Miloš Růža - starosta TJ.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME