PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

TJ Sokol Padochov – Sokolovna č.2

V roce 1920 byl zvolen nový výbor v čele se starostou bratrem Eduardem Hrůzou, náměstkem Václavem Vampulou, náčelníkem Karlem Vrbasem, náčelnicí Zdenkou Prokešovou, vzdělavatelem Otakarem Zmítalem, jednatelem a matrikářem Vilémem Karpflem. Dále byli ve výboru Gross Jan, Machulka Antonín, Vavřík František, Sigmund Jindřich, Kotouč Josef, Brázdová Františka a Floretová Marie.

20. srpna se konalo první veřejné cvičení Vesnicí se ubíral velký průvod rozjařených tváří za podpory ivančických kolegů. Skupinové cvičení žáků, žaček, mužů a žen bylo přivítáno velkými ovacemi. Prostné a cvičení na nářadí ukázalo, jak je dobré tělo udržovati, utužovati a nezapomínat na duši, neboť jen to obojí ukáže pravého Sokola.

 

Cvičení se zúčastňovalo 17 mužů, 15 žen, 40 žáků a 15 dorostenců. V divadelním sboru bylo 22 členů a v pěveckém sboru 37 členů. Odehrálo se mnoho divadelních představení, například Srdce, Václav Hradčický z Hradčic, Přítěž, Zlatý pás, Žena kterou jsi mi dal a další. Tohoto roku se zúčastnilo 10 členů místní jednoty (s doprovodem) VII. Všesokolského sletu v Praze.

29.7.1920 byl společně s hasiči uspořádán výlet na Václavku. Byla tam spousta lidí, dobrá společnost a tak se všichni bavili až do večera.

 

Část členstva se zúčastnilo VII. Sletu v Praze (viz foto). Ti co se zúčastnili, dali jasnou odpověď nepřátelům sokolství, které zde bylo podněcováno.

Na podzim 1925 dostala jednota náhle výpověď od Rosické báňské, která potřebovala místnosti ve kterých se cvičilo, pro své potřeby. Jednota se ocitla bez tělocvičny. V obci, která v té době čítala 1 100 obyvatel, byly sice dva hostince, ale ty nechtěly Sokolu své místnosti propůjčit. Nebylo místo, kde by Sokol uložil svůj inventář jako hrazda, bradla, koně, 200 židlí, jeviště a jiné. Členové museli tyto věci uschovat po domovech. Přesto však, že činnost tělocvičná byla přerušena, neochabla činnost vzdělávací. Na schůze byl od Hasičského sboru propůjčen malý kabinet, jiné místnosti nebylo. Cvičenci navštěvovali cvičení v Oslavanech a tak se udržovali v činnosti. Nezbylo nic, než přemýšlet nad výstavbou vlastní Sokolovny na vlastním pozemku.

Pokračování příště.

Sestavil M.Růža 2020.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME