PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

TJ Sokol Padochov – Sokolovna č.1

Vážení čtenáři. Jak jste si mohli přečíst, v minulém roce oslavila naše jednota sté výročí od jejího založení. V letošním roce, konkrétně 12. července uběhne 90 roků od slavnostního otevření naší Sokolovny. Dovolím si Vám ve stručnosti během několika článků přiblížit vývoj celé této epochy.

Již v roce 1914 navštěvovalo 9 členů z naší obce cvičební hodiny v Sokole Oslavany. V roce 1917 byla v Padochově založena pobočka oslavanské jednoty. Podařilo se získat potřebnou místnost tzv. „verandu“ v místním hostinci. Začalo se cvičit 29. 7. 1917 na popud Karla Vrbase a Jana Hrůzy v letních měsících ve Žlebí (Žlíbku), dále pak v hospodě u Danielů na tzv. Verandě (foto).

Pobočka s mateřskou jednotou oslavanskou byla jednou z těch, které v nejhorší době válečné vyvíjela v tehdejší župě Rastislavově velmi dobrou činnost. 26. ledna 1919 byl ustanoven jedenácti členný prozatímní výbor. Starostou byl zvolen br. Suchý Josef, náčelníkem Vampula Václav, náčelnicí Veselá Anna, jednatelem Karpfl Vilém. Další členové výboru byli: Horák Jan, Cempírek Valtr, Vespalec Jan, Povolný Josef, Prokešová Emílie, Machulková Ludmila a Vampulová Věra.
Velkou ranou pro členstvo byla výpověď k 1. březnu 1919 z verandy hostince. Po mnoha jednáních s Rosickou báňskou společností se podařilo pronajmout starou kovárnu u jámy Františka. Čtyři měsíce práce bratrů a sester, dorostu a žactva, kteří odvezli hromady rumu, železa, opravili střechu, podlahu, cestu a hřiště, byly úpravy 13. července 1919 slavnostní besídkou ukončeny.

 

Cvičební místnost o rozměru 20 x 7 m (foto) využívali členové i jako jeviště, kde se pořádaly divadelní představení. Jednota zakoupila z vlastních zdrojů veškeré sportovní náčiní, jako byly kruhy, bradla, kůň, hrazda, žíněnky a vedlejší nářadí a židle pro divadelní odbor, který z vybraného vstupného kupoval vybavení. V roce 1919 se členové naší jednoty zúčastnili 12 závodů, cvičení, veřejných vystoupení a to v Brně, Němčicích, Ivančicích, ve Znojmě,  Oslavanech, Zbýšově a Vedrovicích. Byly sehrány 3 divadelní představení a 3 loutková. Musím podotknout, že jednota měla i svoji knihovnu. Na konci roku měla jednota 19 mužů, 22 dorostenců a 45 žáků. V té době necvičily ještě ženské složky.

Pokračování příště.

PS: kvalita fotek je bohužel špatná.

Sestavil M. Růža

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME