PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

TJ Sokol Padochov - březen 2020

Dne 7.3. se uskutečnila v Sokolovně Valná hromada TJ Sokol Padochov, na které se sešlo 48 zletilých členů a 4 hosté, mezi kterými byli zástupci města starosta Vít Aldorf a místostarosta Ing. Svatopluk Staněk. Po zvolení komisí a zapisovatelky byl schválen program VH.

Po přivítání hostů dosavadní starosta Miloš Růža přednesl podrobnou Výroční zprávu o bohaté činnosti Sokola v uplynulém období. Součástí bylo i potvrzení o ukončení dlouholeté činnosti starosty Miloše Růži a hospodáře Ing. Jaroslava Růži kvůli vysokému věku a nedobrému zdravotnímu stavu. Na závěr Zprávy odstupující předseda stručně shrnul své a bratrovo působení v Sokolu, poděkoval všem členům všech výborů, které za svého působení zažil. Také vyzval k minutě ticha za bratry a sestry, kteří v průběhu času zemřeli.

Následovaly zprávy revizní komise, zpráva o hospodaření a zprávy z oddílů. Volební komise přednesla návrh nového výboru, který byl schválen výborem a doporučen ke schválení Valnou hromadou. Následovala volba starostky, kterou byla jednomyslně schválena Ing. Anna Peterková. Dále byly samostatně zvoleny místostarostka - Marie Chaloupková, jednatelka - Hana Janderková a hospodářka - Eliška Horáková. Ke změně došlo u zdravotníka – nově MUDr. Milan Korsa a vzdělavatele - Bc. Lukáš Adam, nově máme správce areálu - Pavla Ševčíka a kronikáře – Miloše Růžu. To je základ nového výboru, k němuž patří členové kontrolní komise (nově je členem Bc. Lukáš Adam) a spolupracující vedoucí oddílů. Ještě došlo ke změně vedoucího oddílu turistiky – stala se jí Veronika Černá.

Před přednesením představy o dalším fungování Sokola nová starostka navázala na ocenění bratrů Růžových na oslavě stého výročí Sokola Padochov v září 2019 a znovu poděkovala oběma a zejména odstupujícímu starostovi za jejich přínos a nasazení, ale také za jedinečné propojení funkce starosty a zastupitele Padochova v městské radě Oslavan. Předala kytice manželkám bratrů Růžových za dlouholetou trpělivost a podporu jejich manželů - odstupujících činovníků. Vyjádřila přání a důvěru, že se oba i nadále na činnosti Sokola budou podílet vlastní činností a zejména radami a konzultacemi.

Následovala diskuze, ve které vystoupili zástupci města, kteří opět ocenili zásluhy odstupujících bratrů Růžových a kladně se vyjádřili se k výsledkům i záměrům Sokola Padochov. Místostarosta Oslavan navázal na špatné hodnocení stavu kopané, která byla tradičně silnou stránkou Sokola a která dnes nemá trenéry, zájemce a bohužel ani podporu nadřízených orgánů. Dana Bulová vystoupila s poděkováním za mladé padochovské hasiče.

Návrhová komise přednesla návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.

Vzhledem k tomu, že vláda ČR v zápětí vyhlásila stav nouze, byly další plánované akce naší TJ pozastaveny. Chtěl bych popřát novému výboru mnoho zdaru v této nelehké práci.

Miloš Růža - březen 2020

Kalendář akcí

srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Hledat

Přihlášení

Free Joomla templates by L.THEME