PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Valná hromada TJ Sokol Padochov 2016

Valnou hromadu (VH) zahájil tajemník TJ Pavel Sawilla. Vzhledem k tomu, že v okamžiku zahájení bylo v sále pouze 49 zletilých účastníků, byla VH zahájena o půl hodiny později za přítomnosti 56 zletilých členů a 3 hostů (příloha č. l, prezenční listina). Tajemník přivítal zástupkyni župy Jana Máchala sestru Evu Dudovou, starostu města Víta Aldorfa, místostarostu města Ing. Svatopluka Staňka a ostatní členy TJ.

Po uvítání hostů byl jednohlasně odsouhlasen tento program:

1. Zahájení a přivítání hostů.

Volba volební a návrhové komise.
Hlavní zpráva o činnosti.
Zpráva o hospodaření a revizi.
Zprávy z oddílů.
Rozpočet na r. 2016.
Volba starosty, volba místostarosty, jednatele.
Volba ostatních členů výboru, volba vyslance a delegátů na župní VH.
Diskuze, různé.
Usnesení.

2. Na návrh starosty VH schválila sloučení volební a návrhové komise. Dále byla schválená veřejná volba nového výboru a schválená zapisovatelka VH s. Dana Bulová. Do komise byli zvoleni: Ing. Miloš Černý, Oldřich Tlustý a Radoslav Moos. Členové komise si zvolili předsedu Ing. Černého.

3. Hlavní zprávu o činnosti přednesl starosta Miloš Růža (příloha 2, 2A, 2B.)

4. Zprávu o hospodaření přednesl ekonom Ing. Jaroslav Růža (příloha 3, 3A). Revizní zprávu přednesl předseda RK Libor Straka (příloha 4).

5. Rozpočet na r. 2016 přednesl Ing. Jaroslav Růža (příloha č. 5). Komise neshledala závažné chyby.

6. Zprávu z oddílů přečetl starosta TJ. Zprávy z oddílů: florbalu (6), turistiky, stol. tenisu a cvičení žen (příloha 6A), kulečníku, Klubíku a badmintonu (6B), nohejbalu (6C).

7. Volba starosty. Volební komise navrhla na doporučení výboru na starosty br. Miloš Růžu. VH schválila 55 hlasy tento návrh, proti 0, zdržel se 1. Na návrh výboru byl na místostarosty zvolen Radoslav Moos všemi 56 hlasy. Na místo jednatele byl navržen a zvolen Pavel Sawilla. Pro: 55, proti 0, zdržel se 1.

8. Volba ostatních členů výboru, včetně revizní komise. Na návrh výboru byli jednohlasně zvoleni: Straka Libor, Miroslav Bartolčic, Jindřich Módritzer, Ing. Jaroslav Růža, Ing. Miloš Černý, Oldřich Tlustý, Marie Chaloupková, Zuzana Fiedlerová, Tomáš Černý, Průša Ivan, Janíček Ivan, Bulová Dana, Radom Cunder, Josef Jozefčák, Pavel Ševčík, Stanislav Kaláb, Lukáš Adam. Na župní VH byli zvoleni jednohlasně: Ženatý Roman - vyslanec, Pavel Sawilla - delegát, Miloš Růža II. delegát (náhradník).

9. Diskuze: jako první se přihlásil starosta města Vít Aldorf a vyslovil poděkování zejména Miloši Růžovi za jeho dosavadní činnost, bez kterého by obec Padochov „nežila". Seznámil přítomné s další podporou obce a popřál novému výboru mnoho zdaru. Sestra Eva Dudová předala Čestnou medaili župy Jana Máchala dlouhodobou a obětavou činnost Ing. Jaroslavu Růžovi a popřála mu k jeho brzkým narozeninám pevné zdraví. 

Dalším řečníkem byl místostarosta obce Ing. Staněk, který popřál novému výboru ke zvolení a jelikož je funkcionářem v TJ Oslavany, seznámil přítomné s jejich problémy, které trápí i naši organizaci a to přebujelá administrativa, méně peněz pro mládež a nesmyslné zákazy kvůli normám EU. Zdeněk Juříček seznámil členstvo ze situací v minikopané a vyjádřil naději na zlepšení výkonů, vzhledem k omlazení mužstva.

10. Předseda komise přednesl návrh usnesení:

VH schvaluje: 1. Hlavní zprávu o činnosti. 2. Zprávu o činnosti a hospodaření jednoty za uplynulý rok 2015. 3. Zprávu kontrolní a revizní komise. 4. Zprávy z oddílů, 5. Rozpočet na rok 2016. 6. Volbu starosty, místostarosty a jednatele. 7. Volbu dalších členů výboru a župního vyslance a delegátů. 8. Usnesení.

VH ukládá jednotě a výboru:

Udržovat či rozšiřovat činnost sokolské všestrannosti
Udržovat či rozšiřovat činnost sportovních oddílů.
Pokračovat v kulturní a společenské činnosti.
Pokračovat v opravách Sokolovny, jeho areálu a autodráhy ve Žlíbku.
Zajistit ve spolupráci s městem Běh naděje.
Pokračovat v jednání s voj. lesy o koupi pozemku pod chatou v Čučicích.
Zajistit důstojnou oslavu 85. výročí otevření Sokolovny.
Usnesení bylo všemi 56 hlasy schváleno.

VH ukončil poděkováním všem přítomným v 18:30 hod. starosta Miloš Růža.

Více snímků ve Fotogalerii.

Kalendář akcí

říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Hledat

Přihlášení

Free Joomla templates by L.THEME