PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Padochov – pravěké nálezy

Jak jsme se mohli dozvědět ze skvělého časopisu Okno, který nám mimochodem závidí i místní rodáci žijící dnes v Praze, byli v okolí Oslavan i v Padochově nalezeny ostatky „pravěkých“ obyvatel zdejšího kraje.

V našich sokolských archivech jsem nalezl výtažky z přednášek našeho zakládajícího člena, padochovského rodáka, významného archeologa, muže veselého s moudrou životní filozofií Viléma Groose. Tady jsou výtažky z jeho přednášek:

Vilém Gross
Vilém Gross

NEOLIT (5-8 tis. let před našim letopočtem - p.n.l.) Na polní trati vedoucí od elektrárny k silnici Padochov – Ivančice (Na Brněnkách), byly nalezeny kamenné zlomky a industrie (sada nálezů, vyskytující se pohromadě). V Padochově nalezeny střepy s lineární keramikou, které byly nalezeny též „U šibenice“ pod Kuklou.

ENEOLIT (2 300 – 4 300 p.n.l) Na Brněnkách nalezeny střepy, přesleny (zkameněné listy) a štípaná kamenná industrie. Jsou to známky kultury nálevkovitých pohárů a kultura zvoncových pohárů. Na Kukle byl nalezen hrob s keramikou, zvířecí kosti a pazourkovité úštěpky.

Doba bronzová (Čechy 2 000 – 2 300 p.n.l.) Z této doby byly nalezeny 4 hroby s typickou výbavou na sokolském cvičišti v Padochově, tak zvané „skrčence“ v poloze na levém boku hlavou k severu. Tyto nálezy předal V. Gross v r. 1933 do muzea v Ivančicích.

Doba bronzová - mladší fáze. U šibenice nalezeno 7 slezských žárových hrobů ( něco jako urnové) z tzv. kultury únětické. Dále zde bylo nalezeno šídlo a kostěný artefakt (vytvořený předmět).

Doba Halštadská (Železná 450-700 p.n.l.) Padochov – střepy na kruhu roubené a zdobené vlnovkou ze sídliště s kulturou hradištní (Velká Morava a počátky českého státu).

Doba Laténská a Římská (ml. Doba železná 50 – 350 p.n.l.) Opět Na Brněnkách nalezeny zlomky keramiky, hřebenová situla (kbelík) a železná spona.

Zde poznámky z dávné minulosti končí a navazuje tento zápis:

„Padochov měl po válce třicetileté (1618 – 1648) obydleny pouze 4 domy. V r. 1890 měl domů 44 a 613 obyvatel. Rok 1900 – 57 domů, 640 obyvatel z toho bylo 14 Němců a 14 jiných národností. Roku 1763 se zde začal dobývat ledek. Roku 1760 nalezeno černé uhlí“.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME