PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Slavnostní projev ku příležitosti 100. výročí založení TJ Sokol Padochov

Sestry a bratři, vážení přítomní.
Dovolte mi, abych mezi námi přivítal starostku župy Jana Máchala sestru Lídu Ryšavou, starostu města Oslavany

pana Víta Aldorfa, místostarosty Ing. Svatopluka Staňka a zástupce našich sponzorů. Dále vítám pěvecký a taneční sbor ZUŠ V Oslavanech, který se Vám za krátkou chvíli představí samostatně. Nyní poprosím starostku župy Jana Máchala sestru Lídu Ryšavou a starosty města Oslavany Víta Aldorfa, aby předali plakety a medaile těmto členům: Marie Chaloupková, Dana Bulová, Oldřich Tlustý, Ivan Pruša, Stanislav Kaláb, Vladimír Ryška, Zdeněk Juříček, Libor Straka, Ing. Jaroslav Růža.

Vážení přítomní.

Sešli jsme se dnes, abychom si připomněli 100. výročí založení naší TJ Sokol Padochov, která byla založena 27. července 1919. Již v roce 1914 bylo 9 padochovských občanů zaregistrováno v Sokolu Oslavany. V roce 1917 byla založena pobočka oslavanského Sokola v Padochově. Činnost pobočky až do utvoření vlastní jednoty byla zahájena na tzv. „verandě“ v místním hostinci u Danielů a v letním období také ve Žlebí, jak se tenkrát říkalo Žlíbku. Pobočka s mateřskou jednotou oslavanskou byla jedna z těch, které v nejhorší době válečné vyvíjela v tehdejší župě Rastislavově velmi dobrou činnost. 26. ledna 1919 byl ustanoven 11 členný prozatímní výbor. Starostou byl zvolen br. Josef Suchý.

Velkou ránou pro členstvo byla výpověď k 1. březnu z „verandy“ hostince. Po mnoha jednáních s Rosickou báňskou společností se podařilo pronajmout starou kovárnu u jámy Františka. Čtyři měsíce práce bratrů, sester, dorostu a žactva, kteří odvezli hromady odpadů, železa, opravili střechu, podlahu, cestu a hřiště, byly ukončeny 12. července. Následující den byla nová tělocvična otevřena slavnostní besídkou. Jak tělocvična vypadala a ukázky z vystoupení jste si mohli prohlédnout na naší výstavce.

Touto dobou bylo požádáno o registraci a schválení stanov na patřičných úřadech. 27. července se konala ustavující VH za účasti 53 bratří a sester. Byl zvolen nový výbor. Starostou byl zvolen Adolf Růžička, náměstkem se stal Vilém Karpfl, náčelníkem Václav Vampula, náčelnicí Františka Prokšová a hospodář Kotouč Josef. Dále byli ve výboru bratři Horák Jan, Veselý Josef, Gross Jan, Jan a Josef Vespalcovi, Pospíšil Jaroslav, Brázda Hynek, Průša Ladislav a Brázdová Františka. Náhradníky byli zvoleni Pokorný Karel, Suchý Eduard, Stojar František a Skupka Karel. Jednota zahájila svou činnost v nové tělocvičně s 56 členy. V jednotě byl ustanoven též odbor divadelní a pěvecký. Ve cvičební místnosti o rozměrech 20 x 7 m bylo i jeviště, kde se pořádala divadelní vystoupení. Za získané peníze se kupovalo nové nářadí. V té době již vlastnila jednota bradla, hrazdu, koně, kruhy, žíněnky, šplhadla, oštěp, stojany ke skoku do výšky a můstek v hodnotě 3 512,- Kč. Vybavení tělocvičny, jeviště, knihovny spolu s nářadím udávalo jmění 12 475 korun. K datu 31.12.1919 bylo evidováno 11 řádných a 8 mimořádných schůzí výboru a dvě VH. Bylo zasláno 108 dopisů a došlo jich 180. Byla uspořádána sbírka postiženým vojákům a zasláno nadacím Českému srdci 54 korun a 100 vajec. Nadaci Komenského 100 korun, Matici těšínské 100 korun. V jednotě bylo prodáno 200 pohlednic a odznaků za 110 korun. Cvičenci se zúčastnili na 15 nácvikových srazech a to v Brně, Ivančicích, Znojmě a Němčicích. Takový byl rok 1919. Výroční zpráva z tohoto roku je ukončena citátem jednatele Viléma Karpfla. Cituji: „Přeji si, aby všeho, co jsme během roku připravili, v době příští také využili a věřím pevně, že vedeni duchem bratrským tak přispějeme. Žádoucí však je činnost neustálá, neutuchající. Heslo: Budoucnost náleží činnému, zní nám na cestu do nového roku, držme se ho a řiďme se jím na dráze k metě vytčené“. Konec citátu.
V nadcházejících 100 letech naší TJ bylo vykonáno mnoho práce jak při výstavbě této Sokolovny, tak při jejích opravách a rekonstrukcích. Bylo sehráno bezpočet divadelních, loutkových a filmových představení. Kino v předválečné době patřilo mezi špičkové a nejnavštěvovanější z kin v celém okolí. Desítky našich členů se zúčastňovalo na všesokolských sletech. Tisíce hodin strávili členové na besídkách, sletech okolních žup a vystoupeních při slavnostních příležitostech. Bylo sehráno mnoho fotbalových, házenkářských a atletických utkání. Stovky a stovky cvičenců prošlo touto tělocvičnou a ti všichni měli to, co dnešní mladé generaci bohužel chybí – hrdost na to, že jsou členy Sokola Padochov. Nelze vyjmenovat všechny členy, sokolské rodiny, činovníky, příznivce, kteří měli a mají zásluhy, na tomto mohu říci s klidným svědomím, krásném areálu, který nám závidí nejedna obec či město. Za celou dobu existence této jednoty stálo v jejím čele 14 starostů či předsedů. Já jako 14. starosta Vám mohu říci, že není jednoduché a nebylo jednoduché v žádné době doslova se starat o chod a dění jednoty. Všichni měli finanční potíže, byly různé spory i tahanice, ale přesto si myslím, že byla větší soudržnost, ochota a ústa nejenom ke starším, ale i k majetku či obci. V posledních 20 letech se mám podařilo zhodnotit majetek téměř o 4 miliony korun. Zásluhu na tom mají všichni sponzoři a to především firmám AAM Metaldyne Oslavany, Winning Estate Beta Brno, Ecoclean Padochov, STOS Oslavany, Xanton Padochov, Asfalt Elast Padochov a další menší firmy a jednotlivci. V posledních letech pak zejména město Oslavany.

V brzké době nás nemine „omlazení“ výboru a to především k věku stávajících členů výboru. Bude na Vás mladších a jsou mezi námi takoví, abyste se semkli a vytvořili dobrý kolektiv, který naváže na naši práci.

Chtěl bych popřát naší jednotě mnoho zdaru do další stovky, více takových oddílů jako je naše družstvo Trafa, které letos zahájilo již 38 sezónu. Byl bych rád, kdyby odkaz našich dědů a otců v podobě tohoto areálu a smyslu lidi sbližovat a sílit na duchu i těle pokračoval i v budoucnosti. Dovolím si zde dnes připomenout Památný den Sokolstva 8. října jako připomínku památky tisícovek sokolek a sokolů, kteří obětovali své životy za svobodu a demokracii.

Na závěr bych porosil o odhalení desky Zborov, do jejíž schránky byly dopsány údaje od r. 2007 do dnešního dne. Zároveň bych chtěl poděkovat našemu rodáku Lukáši Prokopovi za krásně vyřezaný znak Sokola. Děkuji za pozornost.

Miloš Růža – starosta TJ.
Padochov 28.9.2019

 

Kalendář akcí

říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Hledat

Přihlášení

Free Joomla templates by L.THEME