PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Bojovali za hranicemi za svobodu vlasti - Kopuletý

Třetím padochovským občanem, který se zúčastnil v zahraničním odboji je Jan Kopuletý. Narodil se 28.8.1914 v Padochově v hornické rodi­ně jako nejmladší ze tří dětí. Jeho otec padl na bojišti první světové války a tak tíha sta­rosti o rodinu spočívala na matce. Obecnou školu navštěvoval v sousedních Oslavanech a po jejím ukončení se vyučil klempířem.

Po skončení učebního poměru nastoupil výkon základní vojenské služby, během níž se roz­hodl zůstat v armádě jako délesloužící pod­důstojník. Zde ho zastihla okupace českých zemí nacistickým Německem a rozpuštění československé armády. Po rozpuštění v armádě zůstal jako příslušník vládního voj­ska. Byl zařazen do jedné ze dvou posádek vládního vojska na Moravě, do Bzence. Když po obrovských ztrátách vojáků na východní frontě začaly německému velení chybět nové posily, rozhodlo se stáhnout část jednotek umístěných v okupovaných zemích a ve spojenecké Itálii. Zde tyto jednotky plnily úkol ostrahy železnic a skladů před sabotážními akcemi italských partyzánů. Počátkem roku 1944 bylo proto roz­hodnuto nahradit tyto jednotky příslušníky dvanácti praporů českého vládního protektorátního vojska. Protože šlo o zajištění pouze strážní služby, nebylo třeba tyto jednotky dozbrojit, ale stačila jim dosavadní lehká výzbroj /pušky, pistole, lehké kulo­mety/. Počátkem května 1944 odjel Jan Kopuletý do Itálie. Byl zařazen k ostraze železniční tratě. Krátce po příjezdu do Itálie navázala jednotka, jíž byl příslušníkem, kontakt s oddílem italských partyzánů a začala s ním spolupracovat při sabotážích proti projíždějícím německým transportům. Po skončení války a návratu do vlasti se stal opět vojákem z povolání v nové československé armádě. Stal se učitelem jízd automobilů pro posluchače Vojenské akademie v Hranicích na Moravě. Zde se také v roce 1948 oženil. Když ze zdravotních důvodů po těžké operaci žaludku musel z armády odejít, přestěhoval se s rodinou do Ivančic a začal pracovat v závodě Avia. Zemřel 25.11.1987.
Sestavil M. Růža červen 2021

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME