PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Víte, že učil v Padochově?

Josef Uher (1880 – 1908). „Byl vášnivé básnické srdce, trávené žárem krásy, síly a spravedlnosti, temnou touhou po životě volném a svobodném, byl jedinečný malíř přírody a jejich krásných kouzel…“ napsal o něm F.X. Šalda.

Když Josef Uher 5.12.1908 – tedy před 103 lety – v Brně zemřel, bylo mu bez pár dní pouze 28 let. Stal se obětí hladového dětství a tehdy běžné smrtelné choroby chudých – tuberkulózy. Patřil do generace jeho vrstevníků, kteří na počátku 20. století vyznávali světoběžnictví a tuláctví jako výraz svobody a protestu proti tehdejší společnosti. Byl první z prozaiků své generace, kdo uvedl do písemnictví společensky deklasované lidi, které znal ze svého okolí a k nimž sám patřil. O dva roky Uhrův pokračovatel Ivan Olbracht vydal svou povídkovou knihu O zlých samotářích až r. 1913.

Josef Uher byl především autorem Tišnovska. Narodil se v obci Borač – Podolí na břehu řeky Svratky. Byl nejstarším synem chudého tkalce, jemuž jako dítě pomáhal. Do měšťanky do Tišnova chodil pěšky. V touze vymanit se z chudoby šel studovat na učitele. Již v době studií na Učitelském ústavu v Brně o hladu a bídě si přivydělával básněmi zasílanými do novin a časopisů, hrou na housle a zpěvem ve sboru brněnského Národního divadla. Bohužel tento vyčerpávající život se začal projevovat chrlením krve. Po ukončení studií učil v Židenicích, Ostrovačicích ve Vranově a v PADOCHOVĚ. Odtud bohužel v r. 1906 odchází na odpočinek.

V krátkém zbytku života přežíval z malé státní podpory a honorářů. Žil v Brně u své snoubenky, kde se spřátelil se spisovateli Josefem Merhautem, Karlem Sokolem, bratry Mrštíky s kterými se zúčastnil akcí namířených proti uměleckému monopolu Prahy. Spolupracoval s časopisy Moravská orlice, Lidovými novinami a Moravskoslezskou revue. Z Uhrova díla vyšli tři prozaické tituly. Nejznámější a nejzdařilejší je první – Kapitoly o lidech kočovných a jiná próza z r. 1905. Druhá kniha Má cesta obsahuje životopisné črty a básně. Posmrtně vyšla třetí kniha Dětství a jiné povídky. V rukopisech se dochovaly rozsáhlé povídky Bratranci a Zážitky z nemoci. Pohřben je na brněnském Ústředním hřbitově.

Sestavil M. Růža – listopad 2020

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME