PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Co čas dal a vzal č. 48 - Památky v Padochově

Když jsem popisoval oslavanský kostel, zařadil jsem na závěr popisy památek v Oslavanech, a to jak církevních, tak i těch ostatních. Dnes bych Vás chtěl seznámit s padochovskými památkami. Boží muka stojí na kopci při silnici z Ivančic do Padochova. V dřívějších dobách se o tuto památku starala (líčila a upravovala okolí) paní Anna Panovská, rozená Neužilová. Když zde uhnil kříž, nechala jej udělat nově panem Krutišem, který pracoval na „velkostatku" jako zámečník.

Kříže: nejstarší kamenný kříž je u cesty vedle školy. Ve Vlastivědě moravské je psáno, že je postaven za Grossovou zahradou. Podíváme-li se pozorně na tuto památku, musíme uznat, že je krásná kamenická práce. Kdo jej vyrobil, není zde napsáno, ale s největší pravděpodobností se jedná o kříž z dílny novoveské rodiny Majerů. Má na sobě nápis: Fundátor lácob Dubssik 1804.

 

U cesty do Ivančic stojí nyní jen kulatý podstavec, na kterém stávala soška mladého Krista s mírně roztaženýma rukama. Tato socha byla více jak deset roků vandalsky zničena. Nejprve byly uražené ruce a krátce nato celá. Kolem tohoto zbytku „Kulatého Pánbíčka" jsou lavičky. Je to místo s krásným výhledem. Jen ta ostudná skládka vedle ničí pohodu. Na základě je nápis Jacob Dobšik Fundátor 1806. O této sošce jsem psal v Co čas dal a vzal č.23 - Kulatý Pánbíček.

Na křižovatce Oslavany - Neslovice - Zbýšov - lvančice je postaven další kříž, jehož horní část je z litiny. Pod tímto křížem je nápis: Pán můj, Bůh můj. Na jeho pískovcovém základě je text Ke cti a slávě Boží základ od manželů Jána a Antonie Foppa v Padochově roku 1868.

Sochy: Uprostřed obce je postavena socha svatého Jana Nepomuckého: Tato byla v roce 1995 restaurovaná. Zahrádka o rok později.. V dřívějších dobách, v týdnu kolem jeho svátku (16. května) se scházeli místní občané různého věku kolem této sochy, kde se modlili a také se zde zpívalo. Krásný zpěv bylo slyšet až ke Zbýšovu. V době první republiky měla socha namále. Radní Tomáš Krásný prosazoval, aby se socha přemístila na Konvíz. Samozřejmě vyvstala vlna odporu a socha zůstala na místě. Celý soubor je opět krásné dílo neznámého kameníka. Je na ní napsáno: Fundator Teto statuje Aukustin Čerwinka suseda v NRO 3 Ano 1818 (zakladatel této sochy Aukustin Cerwinka, občan z číslo 3. Roku 1818).

  

Téměř naproti je zvonička, o které jsem se již zmínil v Co čas dal a vzal č.24 - Padochovská zvonička.

Desky: Šurynka byla popsána v článku Co čas dal a vzal č.18 - Šurynka.

Pomníky: Před radnicí v parčíku stojí pomník, věnovaný obětem obou světových válek. Je to dílo důlního na dole Kukla, padochovského občana a kameníka samouka pana Hynka Brázdy staršího. K jeho odhalení, jak jsme se dověděli ve vyprávění o Padochově, došlo v roce 1927. Původně bylo na něm 22 jmen padochovských občanů, kteří se nevrátili z I. Světové války. Asi v roce 1946 opět padochovský občan pan František Cypris, odlil na Kukle desku, kde je šest jmen občanů, kteří zemřeli vinou války (koncentráky, jako partyzáni a podobně). Text: Na trvalou paměť našim padlým ve světové válce 1914-1919 na spodní desce: Oběti okupace 1939-1945 k uctění památky. Vedle tohoto pomníku blíže k silnicí je pomník padlým sovětským vojákům, kteří padli v okolí Padochova ve frontě v roce 1945. Původně byl vybudován na křižovatce Oslavany - Neštovice - Zbýšov, ale při rekonstrukci křižovatky byl přemístěn k tehdejšímu Národnímu výboru.

 

Podíváme-li se na data, pak zjistíme, že nejstaršímu bylo 50 a nejmladšímu jen 19, a to zemřel (padl) 10. května, stejně tak jako jeho jen o rok starší kamarád. Tento pomník je lemován trubkovým zábradlím a uvnitř je na květiny velká pěticípá hvězda. Původní plot, betonové sloupky spojené řetězy, který nechal zbudovat pan nad-inspektor inženýr Karlík, již bohužel není.

Kousek od Šurynky je ještě jeden pomník, který postavil padochovský občan, pan Josef Hlaváček z čísla 151. Všeobecně zvaný partyzán. Je na něm dnes již silně zrezivělá přilba, dále pěticípá hvězda a nápis: Zde padl partyzán Václav Pazderka * 7. 9. 1913 + 26. 4. 1945.

  
        

Bydlel v Brně a před koncem války odjel z Brna, aby se vyhnul případné smrti při bombardování. Osud je nevyzpytatelný. Chvályhodné je, že v současné době se o parčík s památníky válek a Partyzána starají mladí padochovští hasiči.

Sestavil M. Růža - prosinec 2021.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME