PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Co čas dal a vzal č. 47 - Padochov pravěké nálezy

Jak jsme se mohli dozvědět s tohoto skvělého časopisu Okno, který nám mimochodem závidí i místní rodáci žijící dnes v Praze, byly v okolí Oslavan i v Padochově nalezeny ostatky „pravěkých" obyvatel zdejšího kraje. V našich sokolských archivech jsem nalezl výtažky z přednášek našeho zakládajícího člena, padochovského rodáka, významného archeologa, muže veselého s moudrou životní filozofií Viléma Grosse. Tady jsou výtažky z jeho přednášek:

 

NEOLIT (5-8 tis. let před naším letopočtem (př. n. l.)) Na polní trati vedoucí od elektrárny k silnici Padochov - Ivančice (Na Brněnkách), byly nalezeny kamenné zlomky a industrie (sada nálezu, vyskytující se pohromadě). V Padochově nalezeny střepy s lineární keramikou, které byly nalezeny též „U šibenice" pod Kuklou.

ENEOUT (2 300-4 300 p. n. l.) Na Brněnkách nalezeny střepy, přesleny (zkameněné listy) a štípaná kamenná industrie. Jsou to známky kultury nálevkovitých pohárů a kultura zvoncových pohárů. Na Kukle byl nalezen hrob s keramikou, zvířecí kosti a pazourkovité úštěpky.

Doba bronzová (Čechy 2 000-2 300 p. n. l.) z této doby byly nalezeny 4 hroby s typickou výbavou na sokolském cvičišti v Padochově, tak zvané „skrčence" v poloze na levém boku hlavou k severu. Tyto nálezy předal V. Gross v r. 1933 do muzea v Ivančicích.

Doba bronzová - mladší fáze. U šibenice nalezeno 7 slezských žárových hrobů (něco jako urnové) z tzv. kultury únětické. Dále zde bylo nalezeno sídlo a kostěný artefakt (vytvořený předmět).

Doba Halštadská (Železná 450-700 p. n. l.) Padochov - střepy na kruhu roubené a zdobené vlnovkou ze sídliště s kulturou hradištní (Velká Morava a počátky českého státu).

Doba Laténská a Římská (ml. Doba železná 50-350 p. n. l.) Opět Na Brněnkách nalezeny zlomky keramiky, hřebenová situla (kbelík) a železná spona.

Zde poznámky z dávné minulosti končí a navazuje tento zápis: „Padochov měl po válce třicetileté (1618-1648) obydleny pouze 4 domy, V r. 1890 měl domů 44 a 613 obyvatel. Rok 1900 - 57 domů, 640 obyvatel, z toho bylo 14 Němců a 14 jiných národností. Roku 1763 se zde začal dobývat ledek. Roku 1760 nalezeno černé uhlí".

Sestavil Miloš Růža

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME