PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Co čas dal a vzal č.15

V minulém článku jsme si připomněli historii obecního parku s památníky osvobození. V dnešním díle se posuneme o 10 metrů vpravo a připomeneme si osud budovy č. 42.

V roce 1883 byla za tímto domem, v místech dnešního domu Ondrákových, postavena budova místní školy stavitelem Josefem Kočím z Ivančic nákladem 4 107 zlatých 39 korun. 4.11. tohoto roku byla budova školy posvěcena konsistoriálním radou, děkanem a farářem s Oslavan, důstojným panem Jakubem Zažímalem. Následujícího dne 5. listopadu začalo slavnými službami Božími vyučování. Prvním učitelem nové dvoutřídky, ve které se učilo 114 dětí, se stal Josef Michálek, který zde učil až do roku 1903.
22.5.1895 byla podána žádost o rozšíření školy na zahradě pana učitele. Druhá škola, budova č. 42, byla postavena stavitelem Jindřichem Caesarem z Neslovic za paušál 2 500 zlatých. V roce 1903 přichází do Padochova nový řídící učitel Vincenc Adamec. V roce 1913 je škola elektrifikována. 28.10.1918 v den založení republiky jsou před budovou školy vysázeny dvě lípy.

V roce 1920 se učí v 1. třídě 96 dětí a v druhé třídě 111 žáků (foto: vlevo učitel Adamec, uprostřed učitelka Zoubková, vpravo řídící učitel Michálek). V tomto roce je na návrh pana ředitele škola rozšířena na čtyřtřídku, aby se nemuselo učit střídavě po půl dnech.

V roce 1926 odchází pan učitel Adamec do výslužby a na jeho místo přichází ze Zakřan nový řídící učitel Raimund Ján, který zde učí až do roku 1931. V tomto roce je otevřena Masarykova jubilejní škola, kde nastupuje 156 žáků (dnešní školka) a budova č. 42 se stává Obecním úřadem s jednou kanceláří, zasedací síní a knihovnou, ve které se nachází 806 svazků se 131 čtenáři.

V roce 1931 je do nového úřadu zvolen starosta pan Cyril Spurný, který je ve své funkci až do válečných let, kdy ho pro nemoc a naprosté vyčerpání střídá pan řídící Raimund Ján. Ten zastává post starosty až do osvobození Padochova.
Neklidná poválečná doba přináší nové vedení obce. 20.4.1945 je zvolen starostou pan Raimund Ján. O tři dny později je vyslovena nedůvěra zvoleného výboru a je zvolen nový, v čele se starostou Jaroslavem Krškou.
Ten je v květnu vystřídán starostou Cyrilem Horákem, který je opět v říjnu odvolán Akčním výborem v jehož čele stojí Jan Sobotka až do 26.5.1946. Tohoto dne je zvolen nový předseda MNV (Místní národní výbor) Jan Kopeček, který zastává funkci do roku 1949. Další předsedové MNV jsou: 1949-1953 Kolčava František, 1953-1964 Josef Hrubý, 1964-1971 Jan Chytka, 1971-1973 Otakar Houžvička, 1973-1980 Jan Rez.
V roce 1980 dochází ke sloučení Padochova s Oslavany a na úřadě zůstává neuvolněná funkce místostarosty Jana Reze. Občanský výbor zaniká v roce 1989 a budova se později prodává do soukromých rukou.

Sestavil: M. Růža – prosinec 2018

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME