PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Co čas dal a vzal č.12

V jednom z čísel časopisu Okno, který vydává Městský úřad v Oslavanech napsala p. Alena Urbánková z Havířova pěkný článek o padochovském Žlíbku. Tato kdysi chlouba obecního úřadu má dlouhou historii.

Původní pastvinu, o které se zmiňuje p. Urbánková, se rozhodli zastupitelé obce na doporučení obecní rady změnit na ovocný sad. 7.10.1928 schválilo obecní zastupitelstvo založit ze svých skromných prostředků tuto výsadbu. Byl povolán znalec - zahradník p. Stojar Jan a zakoupeno za 568,- Kč 14 švestek šlechtěných, 30 ks jabloní, 18 třešní a dva okrasné stromy, které byly vysázeny u památníku I. Světové války.

18.11.1928 se sešli občané Padochova v prostoru pod hasičkou, kde ve 2 hodiny přednesl úvodní řeč starosta obce p. Cyril Spurný. Slavnostní projev přednesl řídící učitel p. Rajmund Ján. Po tomto projevu bylo přikročeno k sázení stromků. Prvně se zasázel ořech, který věnoval p. Jan Vinš a pod který vložil starosta zapečetěnou láhev s Pamětním listem, ve kterém stojí: “Obecní rada v Padochově usnesla se dne 23.9.1928 na své schůzi doporučiti obecnímu zastupitelstvu v rámci oslav 10. výročí československé republiky, založiti ovocný jubilejní sad, dle směrnic obecního zastupitelstva, k tomu zaujmutých“.

Během vysazování stromků prodávaly děti odznaky, za které bylo vybráno 646,40 Kč.

Za zmínku stojí věta přednesená p. starostou: “Vedoucí činitelé obce majíce na zřeteli těžké poměry obce, zakládají tento sad jubilejní, který bude v budoucnu zdrojem příjmů obecních a zároveň hlasatelem výrazu radosti nad osvobozením státním a budoucím generacím“.

Rozšiřování ovocného sadu pokračovalo i v dalších letech. V roce 1932 při oslavách 100. výročí narození Dr. Miroslava Tyrše (zakladatele Sokola), byla na sokolovně uspořádána slavnost. Výtěžek z této akce byl věnován na zakoupení 16 ks ořechů, které byly vysázeny ve Žlíbku do čtyřúhelníků. Tato výsadba byla pojmenována Tyršovou alejí. V r. 1936 věnoval řídící učitel R. Ján 40 ks jabloní a 5 ks třešní. V roce 1938 tentýž pan ředitel věnoval dalších 44 ks jabloní a hrušek.

Nastala doba nesvobody a sad začal pomalu chátrat Po válce byla v obci zřízená samospráva, jejíž součástí byla komise zemědělská. Ovoce ze sadu se prodávalo „po stromech“ občanům, kteří měli zájem a měli peníze. V roce 1950 je v Padochově založeno JZD v jejímž čele je dosavadní tajemník obce p. Jindřich Béna.

Nové „oživení“ ve Žlíbku přichází v roce 1953, kdy je zde postavena drůbežárna (viz. foto 1953 ).

 

V počátku bylo nakoupeno 500 kuřat. Postupem času dodávala drůbežárna až 300 000 vajec ročně, což byl průměr 188 ks na jednu nosnici. O provoz se starají manželé Šimonovi (p. Šimon na snímku). V roce 1959 se sloučilo JZD s oslavanským družstvem a v roce 1969 přechází JZD pod JZD Boubrava – Nová Ves. V tomto roce žádá MNV o vrácení Žlíbku do majetku obce, ale žádosti není vyhověno s tím, že JZD se bude o pozemky starat. Bohužel dochází k vytrhání stromů a keřů na okolních polích a rušení mezí. Ovocný sad chátrá a stává se černou skládkou.

  

Uplynulo mnoho let, až v říjnu 2008 se schází starosta TJ Sokol Padochov se skupinkou nadšenců do autíček a rozhodnou se pronajmou část Žlíbku a vybudovat zde autodráhu pro rádiem řízené modely. Stovky odpracovaných hodin a nemalé finanční částky (i z vlastních kapes) se jak vidíte na snímcích vyplatily a Žlíbek se stal opět odpočinkovou zónou s příjemným prostředím a splnil tak odkaz našich otců a dědů.

 

Napsal M. Růža – září 2018.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME