Členství

Česká obec sokolská (ČOS) je občanské sdružení, jehož členové se dobrovolně věnují sportům, pohybovým aktivitám a kulturní činnosti v oddílech sokolské všestrannosti.
Naše tělocvičná jednota má v současné době 181 členů. Členové Sokola se podílejí (nebo podíleli) na činnosti místní tělocvičné jednoty v Padochově.

Naši členové mají možnost využívat sportoviště Sokola v Padochově, účastnit se pořádaných akcí. Po zaplacení příspěvku obdrží každý člen Sokola členský průkaz se známkou o zaplacení příspěvku.

Výhody členství:

 • vstup do oddílů za zvýhodněnou cenu 20,-Kč/ dospělá osoba
 • pronájem sálu za poloviční cenu
 • dotace na členské známky (děti zdarma, důchodci polovina 100,-Kč, pracující 200,-Kč)

Být členem znamená:

 • možnost přijít s vlastním nápadem, jak pozvednout sportovní a kulturní dění v naší obci
 • příležitost aktivně se podílet na akcích pořádaných TJ Sokol Padochov
 • mít dobrý pocit, že jsem součástí jednoho ze spolků, který v naší obci dosud funguje
 • zaplatit každoročně členský příspěvek:
   - 500,- Kč pro všechny dospělé členy – v TJ Padochov hradí členové (pracující) 200,- Kč
   - 200,- Kč pro mládež a seniory (do18ti let a od 65ti let) – děti v naší TJ nehradí nic, senioři hradí polovinu, tedy 100,- Kč

Kam putují finance z členských příspěvků?
25% - ČOS
15% - župa Jana Máchala v Brně
60% - TJ Sokol Padochov

Důležité upozornění:
V letech 2017 a 2018 bude spolková sletová známka v hodnotě 50,- Kč zařazena do běžného režimu odběru jako členská známka a 100% její hodnoty bude odevzdán na ČOS pro zajištění vlastních zdrojů financování XVI. Všesokolského sletu.

Jak se stát členem?
Členem se může stát kdokoliv a kdykoliv během roku. Stačí pouze vyplnit závaznou přihlášku, donést ji jednateli TJ Sokol Padochov, bratru Milošovi Růžovi a zaplatit členský příspěvek.