Přihlášení

Historie obce

Přehled hudby v Padochově

Tak jak se to vlastně má s hudbou a trampingem v té naší obci?

Za následující přehled bych rád poděkoval Jarovi Řezáčovi - v trampské komunitě známému coby "Hráč El Pado", který dal základ tomuto sice neúplnému, ale i tak dost rozsáhlému přehledu. Budu rád, dostanou-li se ke mě další informace, sám jsem byl překvapený, co všechno se tady v minulosti dělo. Text je mírně zkorigovaný a doplněný odkazy, zejména kvůli přehlednosti a návaznosti. Obsahové změny jsou minimální. (bb)

Číst dál...

Školka a škola v Padochově

Jak mnozí jistě víte, došlo v minulém roce k zahájení rozsáhlé rekonstrukce budovy původní Masarykovy jubilejní národní školy. Tato výrazná dominanta naší obce byla slavnostně otevřena před 80 lety - 24.6.1930.  Připomeňme si něco málo z počátků a následné historie budovy, kterou většina z nás místních určitě navštěvovala. Velkolepé oslavy byly zahájeny slavnostním koncertem na návsi před starou školou. Ta se nacházela v místech pozdějšího národního výboru a pro tehdy téměř tisícihlavý Padochov byla už nevyhovující. Z národního plánu na obnovu zemského školství a rozvoje venkova byla tedy postavena právě i tato naše nová škola. 

Číst dál...

Historie důlní jámy Františka

Okolí Padochova je součástí mohutného geloologického útvaru zvaného Boskovická brázda. Její jižní výběžek, který končí až někde za Novou Vsí prochází i územím Padochova. Toto jakési horninové propadlo je velmi bohaté na celou řadu nerostů a rud. Bohužel tyto jsou dost promíchané v jakémsi rudném koktejlu. Nejsourodější a nejmocnější se ukázaly zdroje černého uhlí. Táhnou se v několika vrstvách až do hloubky kolem 1200 metrů. Síla vrstvy dosahuje až 6 metrů. Celá uhelná pánev se rozprostírá mezi obcemi Říčany a Nová Ves. Padochov se tak ocitl prakticky uprostřed ní. Bylo jen otázkou času, kdy dojde i na samotnou těžbu. 

Číst dál...

Historie vzniku TJ Padochov

Na úvod této sekce bych Vám rád napsal pár řádek o vzniku naší jednoty, která v loňském roce oslavila 90. výročí svého vzniku.

Již v roce 1914 bylo 9 padochovských občanů zaregistrováno v Sokolu Oslavany. V roce 1917 byla založena pobočka oslavanského Sokola v Padochově. Činnost pobočky až do utvoření vlastní jednoty byla zahájena na tzv. "verandě" v místním hostinci u Danielů (nyní u Valešů) a v letním období také ve Žlebí, jak se tenkrát říkalo Žlíbku.

Číst dál...

Zapomenutý padochovský rodák - Karl Leuthner

Karl Leuthner

Jedním z pozapomenutých padochovských rodáků, jehož největší sláva spadá do období přelomu 19. a 20. století, a který byl dlouhou dobu poněkud neprávem opomíjen, je významný rakouský politik Karl Leuthner. Narodil se 12.10 1869 v rodině důlního inženýra v Padochově.

Číst dál...