Padochovský rodák

Padochovský rodák Jan Kudláček

Narodil se 12.11.1891 (příští rok by měl 125 roků) v domě č. 27, kde dnes žije paní Marie Černá, vdova po Ing. Rostislavu Černém, o kterém jsem již psal na těchto stránkách a její dcera s rodinou.

Číst dál...

Padochovský rodák Vilém Gross

Není mnoho významných osobností z naší malé vesnice a proto je dobré si připomenout životní dráhu tohoto moudrého vlastivědného pracovníka, znalce a milovníka přírody, dobrého a váženého člověka pana Viléma Grosse.

Číst dál...